Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

OMNIplus DriverTraining.

Zonder twijfel de juiste opleiding.

+++++++++ HUIDIGE INFORMATIE +++++++++

Geachte heer of mevrouw,
 
Vanwege de effecten van de COVID 19-pandemie hebben we sinds half maart alle persoonlijke trainingen opgeschort.
 
We zijn nu van plan om vanaf 15 juni 2020 de training op de trainingslocaties geleidelijk te hervatten en hebben uitgebreide maatregelen voorbereid om het personeel en de deelnemers aan de training te beschermen.
 
Ons beschermingsconcept voor pandemische preventie in opleiding: Als de plaatselijke COVID-19-verordeningen dit toelaten, worden er vanaf 15 juni geselecteerde persoonlijke trainingen gegeven.
Als deze wettelijke voorschriften zodanig veranderen dat we geen klassikale training mogen geven, behouden we ons het recht voor om klassikale training op korte termijn te annuleren. Eventuele gemaakte reiskosten kunnen helaas niet worden vergoed.

Op de trainingslocaties zijn uitgebreide maatregelen genomen om te voldoen aan de wettelijke eisen en de bedrijfsrichtlijnen voor infectiebescherming.
Als integraal onderdeel van elke trainingssessie wordt aan het begin instructie gegeven over lokale beschermingsmaatregelen. Elke deelnemer ontvangt bij elke trainingssessie ook een informatieblad over deze maatregelen.

Op de trainingslocaties in Neu-Ulm, Mannheim en Dortmund is het over het algemeen verplicht om een mondneusmasker te dragen. Uitzonderingen hierop worden expliciet vermeld in de briefing.
Deelnemers moeten hun eigen mondneusmaskers meenemen, wat een voorwaarde is voor deelname.
De groepsgrootte voor klassikale training is verkleind om naleving van de wettelijk vereiste minimale afstand te garanderen.
Met behulp van de deelnemerslijst is de traceerbaarheid van infectieketens op elk moment mogelijk.

Als er arbeidsmiddelen worden uitgegeven, wordt deze voor gebruik schoongemaakt of persoonlijk toegewezen aan elke deelnemer voor de duur van de training en wordt altijd voor en na de training schoongemaakt. Indien het voor de training noodzakelijk is, dient werkkleding en eventueel veiligheidsschoenen door de deelnemer te worden meegebracht.
Neem bij vragen contact op met uw trainer bij EvoBus Nederland.

We kijken uit naar een nieuwe start in training!
Blijf gezond!

+++++++++ HUIDIGE INFORMATIE +++++++++

Modern wegverkeer stelt de hoogste eisen aan de vaardigheden van uw chauffeurs en bussen. Onze OMNIplus DriverTrainings worden erkend als bijscholing in de zin van de Professional Driver Qualification Act. Ze helpen je om perfect voorbereid te zijn op elke situatie. Als gerenommeerde fabrikant bieden wij u onze uitgebreide knowhow in speciale trainingen.