OMNIplus servicepakketten Basic, BasicPlus, Premium Regional en Premium en.

Optimale service en veiligheid voor uw voertuig.

De belangrijkste feiten op een rijtje

  • Aantrekkelijke prijzen in vier pakketten: Basic, BasicPlus, Premium Regional en Premium
  • Optimale combinatie van verschillend aantal kilometers per jaar en individuele looptijd

Uw voordelen op een rij

+
Veiligheid en kwaliteit

Originele onderdelen en gekwalificeerd personeel staan garant voor een goed onderhouden voertuig om zo uw veiligheid en die van uw passagiers te verzekeren

+
Mobiliteit

Hoge kwaliteitsstandaard voor service en onderdelen verzekeren de inzetbaarheid van uw wagenpark

+
Kostenbeheer

Vaste maandelijkse tarieven, ofwel vaste prijzen gelinkt aan de servicepakketten, bieden de mogelijkheid uw exploitatiekosten transparant in te kunnen calculeren

+
Behoud in waarde

Regelmatig onderhoud door vakkundigen verhoogt de restwaarde van uw voertuig, alsook de kwaliteit

U kunt bij de aanschaf van uw Mercedes-Benz of Setra uit verschillende kilometerstanden en looptijden kiezen. Profiteer van uitgebreide werkplaatsservice, de expertise van het deskundige personeel van de OMNIplus servicewerkplaatsen en van de kwaliteit van hoogwaardige originele onderdelen. Blijf altijd mobiel – op maat en tegen planbare kosten.

Basic

De optimale instap is het nieuwe servicecontract Basic. Het dekt alle onderhoudswerkzaamheden volgens de voorschriften van de fabrikant van uw bus.

BasicPlus

Het servicecontract BasicPlus is het ideale servicecontract voor ondernemers die een optimale basisvoorziening voor hun voertuig wensen.

De volgende extra pakketten zijn optioneel:

Banden
Wettelijke keuringen

Premium

Met het servicecontract Premium hebt u een allround-pakket: planbaarheid op de lange termijn en maximale beschikbaarheid.

Incl. 24h SERVICE met sleepkosten

De volgende extra pakketten zijn optioneel:

Banden
Wettelijke keuringen

Premium Regional

Het nieuwe servicecontract Premium Regional biedt hetzelfde pakket als het contract Premium, maar de klant bindt zich aan twee servicepartners ter plaatse.

Onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden volgens de voorschriften van EvoBus (zie onderhoudsboekje/Digital Service Booklet) aan alle onderdelen die af fabriek volgens de beschrijving van de uitvoering op het voertuig zijn gemonteerd (met uitzondering van door derden geleverde onderdelen). Hierbij inbegrepen is ook de vervanging/verversing van de onderdelen en bedrijfsmiddelen die volgens het onderhoudsboekje/Digital Service Booklet regelmatig moeten worden vervangen/ververst (met uitzondering van brandstoffen).

Niet inbegrepen zijn:
- Banden, schade aan velgen
- Vervanging verlichting
- Ruitschade
- Chauffeursstoel
- Bekleding, stoelovertrekken en vloerbedekking
- Lakonderhoud en schoonheidsreparaties, reclamevlakken
- Schade ontstaan door inwerking van geweld (bijvoorbeeld schade door vandalisme, schade ten gevolge van ondeskundig gebruik en door de niet-nakoming van bedienings- en onderhoudsaanwijzingen van de fabrikant van het voertuig)
- Niet fabrieksmatig gemonteerde onderdelen (bijvoorbeeld door derden geleverde onderdelen, speciale fabricages en verbouwingen en aanvullende montages)
- Niet vast met het voertuig verbonden uitrusting (bijvoorbeeld noodhamers, EHBO-dozen)
- Periferie (chipkaart, IVU)
- Dagelijkse controlewerkzaamheden volgens gebruiks-aanwijzing en daarvoor vereist materiaal (bijvoorbeeld navulolie tussen de olieverversingsintervallen door)
 - Transportkosten van en naar werkplaats/ RDW keurings-station
- Indirecte kosten, die door de reparatie voor het bedrijf ontstaan (bijvoorbeeld uitvalkosten, kosten vervangend voertuig, afsleepkosten)
- Toeslagen (bijvoorbeeld voor buitenmontages, voor werkzaamheden buiten de reguliere openingstijden)
- Schade ontstaan door wijzigingen aan het voertuig door de klant of door derden
- Schade ontstaan door gebruik van andere onderdelen dan de originele OMNIplus onderdelen of bedrijfsstoffen, die in de EvoBus bedrijfsstoffenvoorschriften niet worden vermeld
- Kosten die ontstaan in verband met vervuilde of geparaffineerde (diesel)brandstof of door gebruik van niet door de fabrikant goedgekeurde brandstof
- Indirecte schade door uitlopende bedrijfsstoffen, inkomstenderving, brandschade, smeulschade

De bovenvermelde opsommingen zijn slechts een voorbeeld. Voor de precieze dekking verwijzen we u naar de documenten van het contract. (zie downloadbox in de rechterkolom).

Profiteer van deze onbetaalbare meerwaarde!

Bij afsluiten van een OMNIplus servicecontract BasicPlus of Premium Regional gebruikt u de services van OMNIplus Uptime al tegen een geringe meerprijs van 12 euro/maand.
Bij afsluiten van een OMNIplus servicecontract Premium zijn de services van OMNIplus Uptime gratis.

Neem bij interesse of vragen over onze servicepakketten contact op met uw verkoper of neem direct contact op met het team van de servicepakketten:

servicevertrag@omniplus.com of telefonisch +49 731 181-9500

Contact voor servicepakketten

Schriftelijke vraag
E-mail:
Schriftelijke vraag
Tel.:
work:+31 33 247 42 47
Fax:
fax:+31 33 247 42 00