Õiguslikud suunised.

 

Autoriõigus
Autoriõigused Daimler Buses GmbH. Kõik õigused kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafika, audio-/video- ja animatsioonifailid ning nende paigutus on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi kaitse õigusaktidega. Neid ei tohi kasutada kaubanduslikel eesmärkidel ega kopeerida ega muuta muudel veebilehtedel kasutamiseks. Mõned Daimler Buses GmbH veebilehed sisaldavad ka materjale, mis on kaitstud nende autoriõigusega, kes tegid materjalid kättesaadavaks.

Tooted ja hinnad
Alates üksikute veebilehtede avamise ajast võib toodetele ja teenustele olla tehtud muudatusi. Tootja jätab endale õiguse muuta tarneperioodi jooksul toote disaini, kuju, värvust ja tehnilisi andmeid või teenuste mahtu, tingimusel et neid muudatusi, võttes arvesse Mercedes-Benzi huve, saab pidada ostja suhtes mõistlikuks. Joonistel võib olla kujutatud lisa- ja valikvarustust või muid funktsioone, mis ei kuulu põhivarustuse ega -teenuste hulka. Tehniliste piirangute tõttu võivad värvused veebilehel näidatust veidi erineda. Üksikud veebilehed võivad sisaldada mudeleid ja teenuseid, mis ei ole mõnes riigis saadaval. Õigusaktide, õigusaktidega kehtestatud nõuete ja maksustamise kohta esitatud teave kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi kohta. Kui meie müügi- ja tarnetingimustes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse tarnekuupäeval kehtivaid hindu. Hinnad on meie volitatud müügiesinduste soovitatud jaehinnad. Lõplike andmete saamiseks pöörduge ettevõtte filiaali või volitatud müügiesinduse poole.

Kaubamärgid
Kui ei ole märgitud teisiti, kohaldatakse kõigile Daimler Buses GmbH veebilehtedel näidatud kaubamärkidele Daimler Buses GmbH kaubamärgiõigusi. See kehtib eelkõige mudelite nimetuste ning ettevõtte logode ja embleemide kohta.

Litsentsiõigused
Daimler Buses GmbHz on püüdnud luua uuendusliku ja informatiivse veebilehe. Loodame, et jagate meie vaimustust selle loomingulise saavutuse üle. Ent loodetavasti mõistate ka seda, et Daimler Buses GmbH oma intellektuaalomandit, sealhulgas selle patente, kaubamärke ja autoriõigusi kaitsma. Seega soovime rõhutada, et see veebileht ega sellel sisalduvad materjalid ei anna mingit litsentsi Daimler Buses GmbH intellektuaalomandile ning seda litsentsi ei tohi anda mistahes isikule.

Vastutus
Nendel veebilehtedel esitatud teave ja kirjeldused ei anna mingit otsest ega kaudset tagatist või garantiid. Eelkõige ei anna need mingit kaudset tagatist ega garantiid seisukorra, müügikõlblikkuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ega seaduste ja patentide mitterikkumise kohta.

Meie veebileht sisaldab linke välistele veebilehtedele, mis ei ole Daimler Buses GmbHz kontrolli all. Seega pidage meeles, et me ei vastuta mistahes lingitud veebilehe sisu eest. Sellest tulenevalt ei saa me ka tagada, et välisel veebilehel esitatud teave on ajakohane, õige, täielik või terviklik. Eelnevat arvesse võttes ütleme lahti kogu nendel veebilehtedel esitatud sisust. See avaldus kehtib kõigi meie veebilehel olevate väliste veebilehtede linkide ja nende sisu kohta.

Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta.
Euroopa Liidu Komisjon on loonud internetiplatvormi vaidluste online'is lahendamiseks (nn „OS-platvormi“). OS-platvormi saab kasutada kontaktipunktina vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutab lepingust tulenevaid kohustusi, mis tulenevad online-ostulepingutest. OS-platvormi saate kasutada alljärgneva lingi kaudu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seadus (VSBG) § 36
Teatis vastab Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seaduse (VSBG) §-le 36. Järgmine kehtib Saksa kasutajate kohta: Daimler Buses GmbH ei osale VSBG tingimuste kohaselt vaidluste lahendamise menetluses tarbija lepitusnõukogu ees ega ole kohustatud seda tegema.

Pretsedendid
Digitaalse pakkumise kasutustingimused on käesolevate õiguslikud suuniste suhtes  ülemuslikud.