Õiguslikud suunised.Autoriõigus
Autoriõigused EvoBus GmbH. Kõik õigused on kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafikud, heli-, video- ja animatsioonifailid ning teie korraldused alluvad autoriõigusele ja teistele vaimse omandiga seotud seadustele. Neid ei tohi ei kaubanduslikul eesmärgil ega levitamiseks kopeerida, muuta ega teistel veebilehtedel kasutada. Mõned EvoBus GmbH internetileheküljed sisaldavad pilte, mis allub nende ettevõtete autoriõigusele, kes selle kättesaadavaks tegid.

Kaubamärgid.
Kui ei ole teisiti antud, on kõik EvoBus GmbH internetilehekülgedel nimetatud margid Daimleri seadusega kaitstud EvoBus GmbH või Daimler AG kaubamärgid – see kehtib iseäranis ettevõtte mudelinimede, logode ja embleemide kohta.

Tulevikku suunatud ütlused.
Paljudel internetilehekülgedel on tulevikku suunatud ütlused, mis toetuvad EvoBus GmbH või Daimler AG juhtkonna hinnangutele. Internetileheküljel kajastatud sõnadega nagu "ootama", "hindama", "arvestama", "eesmärgistama" ja "planeerima" viidatakse tulevikku suunatud väljaütlemiste tuvastamisele. Sellised väljaütlemised annavad EvoBus GmbH’le või Daimler AG’le tuleviku väljavaated seoses eesootavate sündmustega ajahetkeks, mil alustati tegevust ning määravad riskid ja ebakindlused. Nii nagu raportites selgitatakse, Daimler AG kajastub USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni juures (kaasa arvatud 20-F uusimas fiskaalraportis), on palju tegureid, mis võivad viiva selleni, et tegelikud tulemused erinevad märkimisväärselt siin antud hinnangutest. Selliste mõjude hulka kuuluvad teiste hulgas ka muudatused üleüldises majandusruumis ja äri raamtingimused, muudatused valuutakurssides ja intressimäärad, konkureerivate toodete turule toomine, uute toodete ja teenuste ebapiisav vastuvõetavus ja muudatused ettevõtte strateegias. EvoBus GmbH ja Daimler AG viitavad igale enda eesmärgile või kohustusele, neid tulevikku suunatud väljaütlemisi jooksvalt realiseerida, kuna need lähtuvad eranditult nende avalikustamise päeval valitsenud oludest.

Tooted ja hinnad
Pärast üksikute lehtede toimetamise lõpuhetke võib olla tehtud muudatusi. Sellel EvoBus GmbH veebilehel olevaid andmeid tuleb ligikaudu vaadata. Kaitsta hinnamuudatusi ja vigu. Kujutised võivad sisaldada ka EvoBus GmbH tarvikuid ja lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse tarnekomplekti. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. See EvoBus GmbH trükis võib sisaldada samuti ka tüüpe ja abiteenuseid, mida üksikutes riikides ei pakuta. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ning nende toime kohta kehtivad ainult teatud riikides. Kehtivad kohaletoimetamise päeval kehtivad hinnad. Palun küsige viimase siduva seisu kohta liinibussi müügibüroost, üldesindusest või EvoBus GmbH tütarettevõttest.

Litsentsiõigused
EvoBus GmbH soovib teile pakkuda uuenduslikku ja informatiivset internetiprogrammi. Seetõttu loodame, et rõõmustate koos meiega loova kujunduse üle. Palume teil samas mõista, et EvoBus GmbH peab teie vaimset omandit, kaasa arvatud patente, kaubamärke ja autoriõigusi, kaitsma, ning need internetileheküljed ei saa mingil moel EvoBus GmbH vaimse omandi litsentsiõigusi tagada.

Vastutus ja garantii.
EvoBus GmbH ei edasta seda teavet ilma mis tahes kinnituseta, seadusest tuleneva garantiita, olgu see nii selgesõnaline või ilmne kui tahes. Välistatud on ka kõik ilmsed seadustest tulenevad garantiid, mis puudutavad turustatavust ja konkreetseks eesmärgiks sobivust ega seaduse ja patentide mitterikkumise kota. Ka siis kui me (EvoBus GmbH) lähtume sellest, et antud teave on asjakohane, võivad selles ikkagi peituda vead või ebatäpsused, mille eest me (EvoBus GmbH) ei vastuta.

Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta.
Euroopa Liidu Komisjon on loonud internetiplatvormi vaidluste online'is lahendamiseks (nn "OS-platvormi"). OS-platvormi saab kasutada kontaktipunktina vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutab lepingust tulenevaid kohustusi, mis tulenevad online-ostulepingutest. OS-platvormi saate kasutada alljärgneva lingi kaudu: ec.europa.eu/consumers/odr