Andmekaitse

 

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) tähenduses on:

EvoBus GmbH
HPC R512
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Saksamaa
e-post: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com
 

Data Protection Officer:

Data Protection Officer Daimler AG
Daimler AG
HPC E600
70546 Stuttgart
Saksamaa
e-post: data.protection[at]daimler.com
 

1. Andmekaitse

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates isikuandmete kaitse eeskirjades selgitame, kuidas me kogume Teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised Teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Lisaks viitame Daimleri isikuandmete kaitse juhendile:

Daimleri isikuandmete kaitse juhend.

Meie isikuandmete kaitse eeskirjad meie veebilehtede kasutamise kohta ja Daimler AG isikuandmete kaitse juhend ei kehti Teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kelleni on Teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende isikuandmete kaitse eeskirjade kohta.

2. Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

a. Kui külastete meie veebilehti, salvestame teatud andmed Teie kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas Teil oli võimalik veebileht avada või saite veateate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Teie sisestatud otsingusõnad, sageduse, kui tihti Te erinevaid veebilehti avate, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu Te jõudsite meie veebilehele, ning veebilehe, kuhu Te meie veebilehtedelt edasi liigute, kas siis nii, et vajutate meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestate domeeni otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus Te meie veebilehed avasite. Lisaks salvestame turvalisuse eesmärgil, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime.    

b. Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile Teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (lisateavet selle kohta leiate allpool punktis "Töötlemise õiguslikud alused") lubatud.

c. Te ei ole seaduse ega lepingu järgi kohustatud oma isikuandmeid edastama. Siiski on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui Te isikuandmeid sellistel juhtudel ei edasta, võib tagajärjeks olla, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult.

3. Kasutuseesmärgid

a. Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et käitada veebilehti Teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste tegevuste eest.

b. Kui teatate meile oma muud isikuandmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute teostamise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus ulatuses.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalsed pistikprogrammid; Teenusepakkujate kasutamine

a. Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumisi. Kui sellisele pakkumisele vajutate, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et leidsite selle pakkumise meie juurest ja vajaduse korral muu teave, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).

b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google + sotsiaalseid pistikprogramme, lisame me need järgmiselt:
Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalsed pistikprogrammid deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, vajutage vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.

Kui Teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada Teie külastus meie veebilehtedel Teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige ennast palun enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja. Daimleri teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui Te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalset pistikprogrammi.

Kui Te sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerite, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Teie veebilehitsejale, mis seob Teid meie veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja Teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted.

Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni selle deaktiveerite või oma küpsised kustutate.

Märkused küpsiste kohta

c. Kui vajutate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat "asjakohast kaitsetaset". Palun mõelge sellele asjaolule, enne kui vajutate lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi ja käivitate sellega oma andmete edastamise.

d. Kasutame ka kvalifitseeritud teenusepakkujaid (IT-teenuse pakkujaid, turundusagentuure) oma veebilehtede kasutamiseks, optimeerimiseks ja turvaliseks muutmisek. Edastame isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik veebilehtede ja nende funktsioonide sätestamiseks ja kasutamiseks, õigustatud huvide saavutamiseks või teie antud nõusoleku piirides (vt täpsemalt p 8). Võib juhtuda, et isikuandmeid saadetakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide pakkujatel; palun vaadake allpool olevat punkti 12.

5. Kasutusandmete (jälitamine) ja kasutusel põhineva teabe ((uuesti) turundamine) hindamine

5.1 Üldist
Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Teie huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Teie jaoks paremaks. Selleks, et mõista kasutuseelistusi ja veebilehtede eriti populaarseid osi, kasutame järgmisi nn jälitustehnoloogiaid: Matomo Web Analytics
Õiguslikel põhjustel toimub jälitus- ja (uuesti) turundamise tehnoloogiaid osaliselt vaid Teie selgelt väljendatud nõusolekul (nn lubamine - vt punkt 5.2); muudel juhtudel saate nende tehnoloogiate kasutamisele soovi korral vastu vaielda (nn loobumine - vt punkt 5.3).

 


5.2 Google'i marketingitoodete kasutamine – lubamine

Google'i marketingitooteid (nt Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) kasutame üksnes teie selgelt väljendatud nõusolekul, mille saate anda, vajutades ekraaninuppu "Nõustun" nn Cookie Information Layer'is (lubamine). Me salvestame teie nõusoleku teie lõppseadmesse küpsisesse, et me ei peaks igal meie veebilehtede külastusel uuesti nõusolekut küsima; me kustutame need andmed või piirame nende töötlemist, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või hiljemalt 6 kuu möödumisel hetkest, kui külastasite viimati meie veebilehti.

Võite anda oma nõusoleku, klõpsates järgmisele lingile:

Kui peaksite millalgi soovida otsustada teisiti, saate oma nõusoleku tagasi võtta, klõpsates järgmisele lingile:

5.3 Teiste pakkujate tehnoloogiate kasutamine - loobumine

5.4    Andmete edastamine nn kolmandatesse riikidesse
Jälgimise ja (uuesti) sihtimise tehnoloogiate kasutamisel võib andmeid edastada vastuvõtjatele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda; vaata punkti 12 allpool.

6. Turvalisus

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnoloogia arengust.

7. Töötlemise õiguslikud alused

a. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

b. Isikuandmete töötlemisel Teiega lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

c. Kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c.

d. Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide toimimisvõime säilitamine, enda ja kolmandate isikute toodete ja teenuste (otse-) turustamine ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta. Me arvestame asjakohaselt nõutava huvide kaalumise raames eelkõige isikuandmete liiki, töötlemise eesmärki, töötlemise asjaolusid ja Teie huvi oma isikuandmete konfidentsiaalsuse vastu.

8. Teie isikuandmete kustutamine

Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime, mille salvestame turvalisuse kaalutlustel, kustutame seitsme päeva möödudes. Lisaks kustutame Teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, milleks me andmeid kogusime ja töötlesime, on ära langenud. Pärast seda ajahetke toimub salvestamine ainult selles ulatuses, mis on vajalik vastavalt Euroopa Liidu meile kohaldavate seaduste, määruste ja muude õigusaktide kohaselt või kolmandate riikide õigusaktidele, kui sellega on tagatud vastav mõistlik katisetase. Kui teatud juhul ei ole kustutamine võimalik, siis tähistatakse asjaomased isikuandmed tulevikus nende töötlemise piiramise eesmärgil.

9. Andmesubjekti õigused

a. Andmetöötlusega seotud isikuna on teil õigus saada teavet (GDPR-i artikkel 15), nõuda andmete parandamist (GDPR-i artikkel 16), nõuda andmete kustutamist (artikkel 17), piirata andmete töötlemist (artikkel 18) ning andmete edastamisele (artikkel 20).

b. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete täiendavat töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt "Töötlemise õiguslikud alused").

c. Vastuväite esitamise õigus 
Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teiega seotud isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti e kohaselt (andmetöötlus avalikes huvides) või GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt (huvide kaalumisel põhinev andmetöötlus). Kui esitate vastuväite, jätkame Teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.


d. Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse seaduslikke nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77).

10. Uudiskiri

Kui tellite meie veebilehel pakutud uudiskirja, kasutatakse uudiskirja tellimisel esitatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks, kui Te ei anna nõusolekut edasiseks kasutamiseks. Võite tellimuse igal ajal uudiskirjas ettenähtud loobumisvõimalust kasutades lõpetada.

11. Daimler AG keskne juurdepääsuteenus

Daimler AG keskset juurdepääsuteenust kasutades saate end registreerida Daimler AG ja tema kaubamärkide kõikidel selle teenusega seotud veebilehtedel ja rakendustes. Sellele kohaldatavad kasutustingimused hõlmavad spetsiaalseid andmekaitsereegleid. Te saate kasutustingimused kätte ühendatud veebilehtede ja rakenduste asjaomase registeerimislehtedelt.

12. Andmete edastamine vastuvõtjatele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

a. Teenusepakkujate kasutamisel (vt punkt 4. d.), Jälgimis- ja (uuesti) sihtimisega (vt punkt 5) võib isikuandmeid anda vastuvõtjatele väljaspool Euroopa Liitu ("EL”), Is-landi, Liechtensteini ja Norrat (= Euroopa Majanduspiirkonda) viiakse üle ja töödeldakse seal, eelkõige USAs, Indias.

b. Järgmistes riikides on ELi seisukohast piisav isikuandmete kaitse (nn piisavus) kooskõlas ELi standarditega: Andorra, Argentina, Kanada (piiratud), Fääri saared, Guernsey, Iisrael, Island Mees, Jaapan, Jersey, Uus-Meremaa, Šveits, Uruguay. Me nõustume teiste riikide saajatega ELi standardsete lepingutingimuste, siduvate ettevõtete eeskirjade või ELi ja USA kasutamise kohta. või Šveitsi-USA. Privaatsuse kilp, et luua "piisav kaitse tase" vastavalt õiguslikele nõuetele. Meil oleks hea meel anda teile selle teema kohta teavet jaotises 9.d. nimega kontaktandmed.

13. Küpsised

Teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate küpsiseid käsitlevates märkustes.

Märkused küpsiste kohta

Seisuga: Mai 2019