Opšti uslovi korišćenja.Pristanak na primenu Opštih uslova korišćenja
Daimler Buses GmbH i Star Import d.o.o. Cene vaše interesovanje za naše proizvode i vašu posetu našoj internet stranici. Pristupanjem ovoj internet stranici slažete se da prihvatite Opšte uslove korišćenja sajta i njihove pravne efekte.

Informacije o proizvodu i servisu
Sve informacije o proizvodima i uslugama objavljene na ovoj internet stranici su samo informacije. Star Import d.o.o. će sa velikom pažnjom održavati ovu internet stranicu funkcionalnom, kako bi sve objavljene informacije bile što preciznije, potpunije i pouzdanije, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcionisanje stranice, niti garantuje, izričito ili prećutno, za tačnost, istinitost, pouzdanost ili celokupnost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Podaci objavljeni na ovoj internet stranici ne smeju se koristiti niti smatrati zamenom za podatke koje možete dobiti na našim prodajno/servisnim mestima ili prodajno/servisnim mestima naših ugovornih partnera i nisu pravno obavezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju, već poziv za zahtev za ponudu. Pre preduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi se temeljile na podacima ove internet stranice, potrebno je prethodno proveriti tačnost objavljenih podataka u našim maloprodajnim salonima ili servisnim centrima.

Cene nisu obavezujuće, preporučene cene uključuju PDV i važe u trenutku objavljivanja, podložne promenama bez prethodne najave. Star Import d.o.o. šalje posetioce na ovu internet stranicu radi konačnog obračuna cene vozila ili usluge direktno u maloprodajne objekte Star Importa ili njegovih ugovornih partnera.

Prava intelektualne svojine
Celokupni sadržaj ovog internet sajta predstavlja intelektualnu svojinu Star Importa d.o.o. i / ili je prebačen na Star Import i u vlasništvu trećih lica. Star Import d.o.o. ima pravo da kreira i uređuje sadržaj ove internet stranice. Korišćenje podataka, tekstova, crteža ili slika dopušteno je samo za lične, nekomercijalne potrebe posetilaca ove internet stranice. Izričito je zabranjeno reprodukovanje, menjanje, kopiranje ili distribuiranje bilo kojeg podatka s ove internet stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja Star Importa d.o.o.

Pravo na promenu sadržaja
Star Import d.o.o. zadržava pravo da promeni sadržaj ove internet stranice u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Obavezno pravo
Za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova korišćenja ove internet stranice merodavno je srpsko pravo, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći kao rezultat korišćenja ovih internet stranica nadležni su isključivo srpski sudovi.

Star Import d.o.o.