Провајдер

EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Немачка

Телефон: +49 731 181-8996
Е-пошта: deutschland@omniplus.com

Представници управног одбора:
Till Oberwörder (председник/CEO), Claus Bässler, Mirko Sgodda, Michael Klein, Gustav Tuschen, Lutz Wittig

Привредни регистар основног суда у Штутгарту, бр. привредног регистра 17316, порески идентификациони број: DE 147 032 272