Daimler Buses GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Gjermani

Tel: +49 731 181-8996
E-mail: info.daimlerbuses@daimlertruck.com

Përfaqësuar nga Menaxhimi:
Till Oberwörder (President/CEO), Michael Klein, Peter Rödder, Mirko Sgodda, Lutz Wittig

Regjistri Tregtar pranë Gjykatës së Qarkut Stuttgart, Nr. HRB 17316 Numri i identifikimit tatimor: DE 147 032 272