Miratoni integrimin e produkteve të marketingut të Google për të shfrytëzuar funksionalitetin e plotë të faqeve të internetit.