Piegādātājs
 

EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Vācija

Tālrunis: +49 731 181-8996
E-pasts: deutschland@omniplus.com

Uzņēmuma vadība:
Tils Obervērders [Till Oberwörder] (priekšsēdētājs/izpilddirektors), Klauss Beslers [Claus Bässler], Ulrihs Basterts [Ulrich Bastert], Markuss Nikolais [Marcus Nicolai], Gustavs Tušens [Gustav Tuschen], Lucs Vitihs [Lutz Wittig]

Štutgartes rajona tiesas uzņēmumu reģistrs, Nr. HRB 17316 Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs: DE 147 032 272