Pārzinis atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām:

EvoBus GmbH
HPC R512
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Vācijā e-Mail: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com
 

Data Protection Officer:

Data Protection Officer Daimler AG
Daimler AG
HPC E600
70546 Stuttgart
Vācijā e-Mail: data.protection[at]daimler.com


1. Datu aizsardzība

Mēs priecājamies, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu piedāvājumu. Mums ir ļoti svarīgi rūpēties par jūsu personisko datu aizsardzību. Šajos datu aizsardzības norādījumos sniegta informācija par to, kā tiek ievākti jūsu personas dati, ko mēs ar tiem darām, kādam mērķim un ar kādu tiesisko pamatojumu tas tiek darīts, kā arī par to, kādas ir jūsu tiesības un iespējas šajā sakarā. Papildus tam mēs atsaucamies arī uz Daimler datu aizsardzības vadlīnijām:

Daimler datu aizsardzības vadlīnijas.

Mūsu tīmekļa vietņu datu aizsardzības norādījumi un Daimler AG datu aizsardzības vadlīnijas nav spēkā attiecībā uz jūsu darbībām sociālo tīklu vietnēs vai pie citiem pakalpojumu nodrošinātājiem, kuriem piekļūstat no mūsu tīmekļa vietnēs izvietotajām saitēm. Tāpēc par attiecīgo vietņu datu aizsardzības noteikumiem interesējieties šajās vietnēs.

2. Jūsu personīgo datu iegūšana un apstrāde

a. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs saglabājam noteiktu informāciju par jūsu izmantoto interneta pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, apmeklējuma datumu un laiku, piekļuves statusu (piemēram, vai tīmekļa vietni varējāt atvērt bez problēmām, vai tika attēlots kļūdas paziņojums), tīmekļa vietnē izmantotajām funkcijām, jūsu veiktajām meklēšanām (ja veicāt meklēšanu), atsevišķo tīmekļa vietnes lapu atvēršanas biežumu, aplūkoto datu informāciju, pārraidīto datu daudzumu, tīmekļa vietni, no kuras jūs nonācāt mūsu vietnē, kā arī par tīmekļa vietnēm, kuras jūs atverat no mūsu vietnēm, ja atlasāt mūsu vietnēs izvietotās saites vai manuāli ievadāt adresi tās pašas cilnes (vai tā paša loga) adreses laukā, kurā ir atvērta mūsu tīmekļa vietne. Tāpat, drošības nolūkos  jo īpaši ar mērķi atpazīt un novērst uzbrukumus mūsu vietnēm  mēs līdz septiņām dienām glabājam arī jūsu IP adresi un informāciju par jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju.   

b. Cita veida personisko informāciju mēs glabājam vien tad, ja jūs to esat snieguši, piemēram, veicot reģistrēšanos, aizpildot kontaktinformācijas laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei; un arī šajā gadījumā tas viss tiek veikts tikai tad, ja esat snieguši savu atļauju vai ja to drīkst darīt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem (papildu informāciju skatiet tālāk sadaļā "Datu apstrādes tiesiskais pamatojums”).

c. Nedz likumdošana, nedz noslēgtie līgumi nepieprasa jums nodot lietošanai savus personiskos datus. Tomēr ir iespējams, ka atsevišķu mūsu tīmekļa vietņu funkciju darbība ir atkarīga no saņemtajiem personiskajiem datiem. Ja šādos gadījumos jūs liedzat piekļuvi saviem personiskajiem datiem, var gadīties, ka funkcija būs pieejama vien ierobežotā apjomā vai nebūs pieejama vispār.

3. Izmantošanas mērķis

a. Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ievāktos personas datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku attiecīgo lapu darbību, kā arī lai pasargātu mūsu IT sistēmu no uzbrukumiem un citām prettiesiskām darbībām.

b. Ja apmeklējuma laikā jūs mums nododat arī citus savus personiskos datus, piemēram, veicot reģistrēšanos, aizpildot kontaktinformācijas laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei, tad mēs šos datus izmantojam iepriekš minētajam nolūkam, kā arī klientu pārvaldības nolūkos un  ciktāl tas ir nepieciešams  visu iespējamo finanšu darījumu izpildei un apmaksai ikreiz tam nepieciešamajā apjomā.

4. Personas datu nodošana trešajām pusēm; sociālo tīklu spraudņi; Pakalpojumu sniedzēju izmantošana

a. Mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izvietots arī trešo pušu saturs. Ja noklikšķināt uz šāda veida satura, mēs nepieciešamajā apjomā nododam jūsu datus attiecīgajai trešajai pusei (piemēram, informāciju, ka konkrētu piedāvājumu atradāt mūsu tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā citu informāciju, kuru jūs jau sniedzāt mūsu tīmekļa vietnei). 

b. Ja savās tīmekļa vietnēs ievietojam t. s. "sociālo tīklu spraudņus”, piemēram, Facebook, Twitter un Google+, tad tie tiek iesaistīti šādi:
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, sociālo tīklu spraudņi pēc noklusējuma ir atspējoti, t. i., attiecīgo sociālo tīklu pārvaldītājiem netiek nosūtīta nekāda veida informācija. Ja vēlaties izmantot kādu no šiem sociālajiem tīkliem, noklikšķiniet uz attiecīgā tīkla spraudņa, lai izveidotu tiešu savienojumu ar attiecīgā tīkla pārvaldītāja serveri.

Gadījumā, ja šajā tīklā jums ir izveidots lietotāja konts un sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas laikā jūs esat tajā pieteicies, tad sociālais tīkls var piesaistīt jūsu lietotāja kontam informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu. Ja nevēlaties to pieļaut, pirms sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas atsakieties attiecīgajā sociālajā tīklā. Sociālais tīkls nespēj izsekot citu Daimler tīmekļa vietņu apmeklējumu, ja vien neesat aktivizējis sociālā tīkla spraudni arī kādā no tām vietnēm.

Kad aktivizējat sociālo tīklu spraudni, attiecīgais tīkls šīs darbības rezultātā pieejamo informāciju nosūta tieši jūsu interneta pārlūkprogrammai, ar kuru piekļūstat mūsu tīmekļa vietnēm. Šajā gadījumā var notikt arī attiecīgo sociālo tīklu ierosināta un vadīta datu pārraide. Uz jūsu savienojumu ar sociālo tīklu, starp sociālo tīklu un jūsu sistēmu pārraidīto informāciju un jūsu darbībām šajos tīklos attiecas tikai konkrēto sociālo tīklu datu aizsardzības noteikumi.

Sociālā tīkla spraudnis paliek aktīvs līdz brīdim, kad to atspējojat vai izdzēšat sīkdatnes.

Sīkdatņu norādījumi

c. Kad atlasāt saiti uz piedāvājumu vai aktivizējat sociālā tīkla spraudni, jūsu personas dati var tikt nodoti valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kas Eiropas Savienības ("ES”) izpratnē nenodrošina ES standartiem atbilstošu "pietiekamu datu aizsardzību” personas datu apstrādes laikā. Lūdzu, ņemiet to vērā, pirms izvēlieties atvērt saiti vai aktivizēt sociālo tīklu spraudni, tādējādi sākot savu personas datu pārraidi.

d. Mēs izmantojam arī kvalificētus pakalpojumu sniedzējus (IT pakalpojumu sniedzējus, mārketinga aģentūras), lai nodrošinātu mūsu tīmekļu vietnes optimizētu un drošu datu apstrādi. . Mēs nododam personas datus tikai gadījumos, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un izmantotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti, ja pastāv leģitīmu interešu datu apstrādes tiesisks pamats, vai, ja jūs esat devis tam savu piekrišanu (skat. 8. punktu).. Datus var nosūtītārpus Eiropas Ekonomikas zonas; lūdzu skatīt tālāk 12. punktu.


5. Lietošanas datu analīze ("izsekošana”) un informācija, pamatojoties uz lietošanu ("mērķauditorijas atlase un atkārtotais mārketings”)

5.1 Vispārīga informācija
Mēs vēlamies savu tīmekļa vietņu saturu pēc iespējas vairāk pielāgot jūsu interesēm, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu jums. Lai noteiktu lietošanas preferences un īpaši populāras tīmekļa vietņu sadaļas, mēs izmantojam tālāk norādītās tā dēvētās izsekošanas tehnoloģijas. Matomo Web Analytics.
Tiesisku iemeslu dēļ izsekošanas, mērķauditorijas atlases un atkārtotā mārketinga tehnoloģijas daļēji tiek lietotas tikai tad, ja esat tam nepārprotami piekrituši (tā dēvētā "opt-in” (piekrišana) – skatiet 5.2. nodaļu); citos gadījumos varat pēc vēlēšanās nepiekrist šādu tehnoloģiju lietošanai (tā dēvētā "opt-out” (nepiekrišana) – skatiet 5.3. nodaļu).


5.2 Google mārketinga produktu izmantošana – piekrišana

Google mārketinga produktus (piemēram, Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) lietojam tikai tad, ja esat tam nepārprotami piekritis, noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt” tā dēvētajā sīkfailu informācijas slānī ("opt-in” – piekrišana). Mēs saglabājam jūsu piekrišanu jūsu ierīcē novietotā sīkdatnē, lai jums nevajadzētu sniegt savu piekrišanu ikreiz, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, šos datus dzēšam vai ierobežojam to apstrādi, ja atsaucat savu piekrišanu vai, vēlākais, 6 mēnešus pēc jūsu pēdējā mūsu tīmekļa vietņu apmeklējuma.

Jūs varat paziņot par savu piekrišanu, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites:

Ja vēlaties mainīt savu lēmumu, varat atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites:

5.3 Opt-Out sīkdatnes iestatīšana

5.4 Datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm
Izmantojot "izsekošanas” un "mērķauditorijas atlases” un "atkārtotā mārketinga” tehnoloģijas, datus var nosūtīt saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas; lūdzu skatīt tālāk 12. punktu.

6. Drošība

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu no jums iegūtos datus pret manipulācijām, pazušanu, iznīcināšanu vai nepiederošu personu piekļuvi tiem. Mēs nemitīgi uzlabojam šos drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

7. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

a. Ja jūs esat snieguši mums atļauju veikt jūsu personisko datu apstrādi, tas ir pietiekams tiesiskais pamats to apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

b. Personisko datu apstrāde ar mērķi sagatavot līgumu vai veikt tā izpildi tiesību aktos ir pamatota VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

c. Ja jūsu personisko datu apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, informācijas uzglabāšanai), tad mēs esam tiesīgu to darīt saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

d. Tāpat mēs veicam personisko datu apstrādi, ievērojot savas, kā arī trešo pušu likumiskās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šādas tiesiskās intereses ir mūsu IT sistēmas darbības uzturēšana, savu un citu pušu izstrādājumu un pakalpojumu (tiešā) tirdzniecība, kā arī tiesību aktos noteiktā darījumu dokumentēšana. Novērtējot leģitīmās intereses, it īpaši ņemam vērā personas datu veidu, apstrādes mērķi, apstrādes apstākļus un jūsu interesi saglabāt savu personas datu konfidencialitāti.

8. Jūsu personisko datu dzēšana

Jūsu IP adrese un jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, ko esam saglabājuši drošības nolūkos, tiek dzēsts pēc septiņām dienām. Pārējos gadījumos mēs dzēšam jūsu personas datus, tiklīdz ir zudis to ievākšanas un apstrādes mērķis. Pēc šī laika dati tiek glabāti tikai tad, ja to paredz ES likumi, regulas vai citi tiesību akti, kas mums jāpilda, vai tiesību akti trešās valstīs, ja tajās tiek nodrošināta pietiekama datu aizsardzība. Ja konkrētā gadījumā datus nav iespējams dzēst, attiecīgie personas dati tiek atzīmēti ar mērķi ierobežot to turpmāko apstrādi.

9. Datu subjektu tiesības

a. Kā datu apstrādes skartajai personai (datu subjektam) jums ir tiesības pieprasīt informāciju (VDAR 15. pants), labojumu veikšanu (VDAR 16. pants), datu dzēšanu (VDAR 17. pants), apstrādes ierobežošanu (VDAR 18. pants), kā arī tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).

b. Ja jūs esat atļāvis mums veikt jūsu personisko datu apstrādi, tad jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt. Atsaukums neietekmē jūsu personas datu apstrādes likumību līdz atsaukuma saņemšanas brīdim. Tāpat atsaukums neietekmē šo datu turpmāko apstrādi, kas balstīta uz cita tiesiskā pamatojuma, piemēram, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās saistības (skatiet sadaļu "Datu apstrādes tiesiskais pamatojums”).

c. Atsaukuma tiesības
Pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašās situācijas, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi, kas izriet no VDAR 6. panta 1.e punkta (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai VDAR 6. panta 1.f punkta (datu apstrāde, pamatojoties uz leģitīmo interešu novērtējumu). Ja jūs iesniedzat iebildumu, mēs turpinām apstrādāt jūsu personas datus tikai tad, ja varam pierādīt apstrādes tiesisko pamatojumu, kas prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai ja apstrāde nepieciešama tiesisko prasību īstenošanai, izpildei vai aizstāvībai.


d. Ja vien iespējams, mēs lūdzam prasības vai paskaidrojumus nosūtīt uz tālāk norādīto adresi: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj noteiktus tiesību aktus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē (VDAR 77. pants).

10. Informatīvs izdevums (informācijas biļetens)

Ja esat abonējis mūsu tīmekļa vietnē pieejamu informatīvo izdevumu, abonēšanas laikā norādītie dati, ja vien neesat piekritis papildu lietošanai, tiek izmantoti tikai informatīvā izdevuma nosūtīšanai. Izmantojot informatīvajā izdevumā paredzēto atteikšanās iespēju, jebkurā brīdī varat pārtraukt abonementu.

11. Daimler AG centrālais piekļuves pakalpojums

Izmantojot Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu, varat pieteikties visās šim pakalpojumam pieslēgtajās Daimler grupas un tās zīmolu vietnēs un lietotnēs. Attiecīgajos lietošanas noteikumos ietverti īpaši datu aizsardzības regulējumi. Lietošanas noteikumus varat iegūt attiecīgajās pieslēgto tīmekļa vietņu un lietotņu pieteikšanās lapās.

12. Datu nosūtīšana saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

a. Datu apstrādes ietvaros, kad tiek izmantoti citi pakalpojumu sniezēji (skat. 4. punkta d) apakšpunktu), "izsekošanu” un "atkārtotu mērķauditorijas atlasi” (skatīt 5. punktu), personas datus mēs varam nosūtīt saņēmējiem valstīs ārpus Eiropas Savienības ("ES"), Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā ( = Eiropas Ekonomikas zona) un,  jo īpaši uz ASV un  Indiju.

b. Atbilstoši ES prasībām, pietiekamu un atbilstošu datu apstrādes drošības līmeni atbilstoši ES standartiem nodrošina: Andora, Argentīna, Kanāda (ierobežots), Farēru salas, Gērnsija, Izraēla, Menas sala, Japāna, Džersija, Jaunzēlande, Šveice, Urugvaja. Mēs piekrītam, ka saņēmēji citās valstīs nodrošina pietiekamas un atbilstošas  ES standarta līgumu klauzulas vai ES- ASV  vai Šveices-ASV saistošos uzņēmumu noteikumus.  Mēs nodrošinām  atbilstošu aizsardzības līmeni saskaņā ar juridiskajām prasībām. Mēs ar prieku sniegsim jums informāciju, izmanotojot 10.punktā norādīto kontaktinformāciju.

13. Sīkdatnes (Cookies)

Informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to funkciju skatiet mūsu sīkdatņu norādījumos.

Sīkdatņu norādījumi


Redakcija: 2019. gada maijs