Duomenų apsauga

 

Pagrindiniame duomenų apsaugos reglamente (DSGVO) apibrėžtas atsakingasis – tai:

EvoBus GmbH
HPC R512
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Vokietijoje e-Mail: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com
 

Data Protection Officer:

Data Protection Officer Daimler AG
Daimler AG
HPC E600
70546 Stuttgart
Vokietijoje e-Mail: data.protection[at]daimler.com

 

1. Duomenų apsauga

Džiaugiamės, kad lankote mūsų svetaines ir domitės mūsų pasiūlymais. Jūsų asmens duomenų apsauga – pagrindinis mūsų siekis. Šioje privatumo politikoje mes paaiškiname, kaip renkame jūsų asmens duomenis, ką su jais darome, kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi vykdome tą veiklą bei kokias su ta veikla susijusias turite teises ir kokias galite pareikšti pretenzijas. Taip pat papildomai nurodome Daimler duomenų apsaugos rekomendacijos:

Daimler duomenų apsaugos rekomendacijos.

Mūsų privatumo pareiškimas dėl mūsų svetainių naudojimo ir Daimler AG duomenų apsaugos rekomendacijos netaikomos jūsų veiklai socialinių tinklų svetainėse arba kitiems paslaugos teikėjams, kuriuos galite pasiekti naudodami mūsų svetainėse pateiktus saitus. Prašome susipažinti šio paslaugos teikėjo svetainėse su duomenų apsaugos nuostatomis.

2. Asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas

a. ums lankantis mūsų svetainėse mes įrašome tam tikrus duomenis jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką, prieigos būklę (pvz., ar jums pavyko atverti svetainę, ar buvo gautas pranešimas apie klaidą), svetainės funkcijų naudojimą, jūsų galbūt įvestus paieškos žodžius, tam tikrų svetainių atvėrimo dažnumą, atsisiųstų duomenų pavadinimą, perduotų duomenų kiekį, svetainę, kurią naudodami prisijungėte prie mūsų svetainių, ir svetainę, iš kurios aplankėte mūsų svetaines, jeigu paspaudėte mūsų svetainių saitus arba jeigu į jūsų naršyklės registravimo kortelės (arba to paties lango) įvesties lauką tiesiogiai įvedėte domeną, kur buvote atsidarę mūsų svetaines. Be to, dėl su saugumu susijusių priežasčių įrašome, visų pirma siekdami apsisaugoti nuo prasiskverbimo į mūsų svetaines, atpažinti tokias grėsmes arba išvengti mėginimų skverbtis į mūsų svetaines, septynių dienų laikotarpiui jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos teikėjo pavadinimą.   

b. Kitus asmens duomenis mes įrašome tik tuo atveju, jeigu šiuos duomenis jūs mums pateikėte registruodamiesi, kontaktinių duomenų formoje, atliekant apklausą, vykdant konkursą arba įgyvendinant sutartį ir taip pat tik tais atvejais, kai šį įrašymą galima atlikti remiantis jūsų suteiktu leidimu arba pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

c. Vykdydami teisės aktų reikalavimus arba laikydamiesi sutarties nuostatų esate įpareigoti perduoti savo asmens duomenis. Tačiau gali taip susiklostyti, kad tam tikros mūsų svetainių funkcijos gali būti susietos su asmens duomenų perdavimu. Jeigu šiais atvejais asmens duomenų neperduodate, tada galite netekti galimybės naudoti funkcijas arba jų naudojimas būtų apribojamas.

3. Paskirtis

a. Lankantis mūsų svetainėse surinktus asmens duomenis naudojame tam, kad svetainėmis galėtumėte kuo patogiau naudotis bei mūsų IT sistemą apsaugoti nuo prasiskverbimų ir kitų neteisėtų veiksmų.

b. Jūsų perduotus mums, pvz., jums registruojantis, pildant kontaktų formą, atliekant apklausą, vykdant konkursą arba įgyvendinant sutartį, išsamesnius asmens duomenis, mes naudojame pagal nurodytą paskirtį, dirbdami su klientais ir, jeigu būtina, plėtodami veiklą ir atsiskaitydami už veiklos operacijas, kiekvieną kartą atsižvelgdami į aplinkybes.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims; socialiniai programos įskiepiai ; Paslaugų teikėjų naudojimas

a. Mūsų svetainėse taip pat gali būti pateikiami trečiosios šalies pasiūlymai. Jei jūs paspaudžiate ant tokio pasiūlymo, atitinkamam teikėjui reikiama apimtimi perduodame duomenis (pvz., informaciją, kad šį pasiūlymą jūs radote pas mus ir, esant reikalui, kitą informaciją, kurią šiam tikslui jūs jau esate nurodę mūsų svetainėse).

b. Jeigu mes savo svetainėse naudojame vadinamuosius socialinių tinklų, pvz., Facebook, Twitter ir Google+, "socialinius programų įskiepius", mes juos tvarkome taip:

Jeigu apsilankote mūsų svetainėse, tada socialiniai programos įskiepiai yra deaktyvinami, t.y. šio tinklo operatoriui nėra pateikiami jokie duomenys. Jeigu norite turėti galimybę naudotis tokiu tinklu, pelės žymekliu spustelėkite atitinkamą socialinį programos įskiepį, kad būtų užmegztas tiesioginis ryšys su atitinkamo tinklo serveriu.

Jeigu esate susikūrę tinklo naudotojo paskyrą ir jeigu aktyvinant socialinį programos įskiepį esate prisijungę prie tinklo, jūsų lankomas tinklas mūsų svetainėms gali priskirti jūsų naudotojo paskyrą. Jeigu norite šio dalyko išvengti, prieš aktyvindami socialinės programos įskiepius prašome atsijungti nuo tinklo. Lankant kitas Daimler svetaines socialinis tinklas negali būti priskiriamas, jeigu neesate aktyvinę tinkle esančio socialinės programos įskiepio.

Jeigu aktyvinate socialinį programos įskiepį, su juo susijusį turinį tinklas tiesiogiai perduoda į jūsų naršyklę, kurią naudojate mūsų svetainėse. Susiklosčius šiai padėčiai taip pat gali būti atliekamas duomenų perdavimas, kurį inicijuoja ir valdo atitinkamas socialinis tinklas. Jums užmezgus ryšį su socialiniu tinklu, tarp tinklo ir jūsų sistemos perduodant duomenis ir jums šioje platformoje imantis veiksmų visų pirma galioja atitinkamo tinklo duomenų apsaugos nuostatos.

Socialinis programos įskiepis bus aktyvus tol, kol jį deaktyvuosite arba kol nepašalinsite savo slapukų.

Pranešimas apie slapukus

c. Jeigu pelės žymekliu spustelėjate pasiūlymą arba aktyvinate socialinį programos įskiepį, gali taip nutikti, kad asmens duomenys bus nusiųsti Europos ekonominei erdvei nepriklausančios šalies paslaugos teikėjams, kurie Europos Sąjungos ("ES") nuomone apdorojant asmens duomenis neužtikrina ES standartus atitinkančio asmens duomenų "apsaugos lygio". Prašome prisiminti šią aplinkybę prieš pelės žymekliu spustelėdami saitą arba aktyvindami socialinį programos įskiepį, nes po šių jūsų veiksmų pradedamas duomenų perdavimas.

d. Mes taip pat naudojame kvalifikuotus paslaugų teikėjus (IT paslaugų teikėjus, rinkodaros agentūras), kad galėtume valdyti, optimizuoti ir užtikrinti mūsų svetaines. Asmeninius duomenis perduodame tik tokiems asmenims, kurie yra būtini svetainių ir jų funkcijų teikimui ir naudojimui, siekiant teisėtų interesų arba tiek, kiek sutikote (žr. 8 skyrių). Duomenys gali būti perduoti gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų; žr. 12 punktą.

5. Naudojimo duomenų įvertinimas ("Tracking") ir naudojimu paremta informacija ("(Re-)Targeting")

5.1 Bendroji informacija
Mes norėtume mūsų svetainių turinį kuo geriau pritaikyti jūsų interesams ir pateikti jums kuo tinkamesnį pasiūlymą. Norėdami išsiaiškinti labiausiai naudojamus ir ypatingai populiarias svetainių sritis, mes naudojame tokias taip vadinamas sekimo technologijas: Matomo Web Analytics.  
Dėl teisinių priežasčių Tracking ir (Re-)Targeting technologijos iš dalies galimos tik esant jūsų aiškiam sutikimui (taip vadinamam Opt-In – žiūrėkite punktą 5.2); kitais atvejais, jei pageidaujate, tokias technologijas galite atšaukti (taip vadinamas Opt-Out – žiūrėkite punktą 5.3.).

 


5.2 Sutinku su Google Marketing produktų naudojimu – Opt-In

Google Marketing produktus (pvz., Search Ad, Display & Video 360) mes įdiegiame tik esant jūsų aiškiam sutikimui, kai jūs paspaudžiate mygtuką "Priimti" vadinamajame slapukų informacijos lygmenyje ("Opt-In"). Mes išsaugome jūsų sutikimą jūsų galiniame įrenginyje, slapuke, tam, kad kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėse, nereikėtų pakartotinai prašyti jūsų sutikimo; šiuos duomenis mes šaliname arba apribojame jų apdorojimą, kai jūs atšaukiate savo sutikimą arba vėliausiai po 6 mėnesių, kai jūs paskutinį kartą lankėtės mūsų svetainėse.

Jei sutinkate, paspauskite šią nuorodą:

Jei persigalvosite, galite atšaukti savo sutikimą, paspausdami šią nuorodą:

5.3 Opt-Out Cookie

5.4 Duomenų perdavimas vadinamosioms trečiosioms šalims            
Naudojant stebėjimo ir (pakartotinio taikymo) technologijas, duomenys gali būti perduoti gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų; žr. 12 punktą.

6. Sauga

Mes taikome technines ir organizacines saugos priemones, kad jūsų duomenys, kuriuos mes turime, būtų apsaugoti nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ir neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

7. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas

a. Jeigu suteikiate mums leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, šis leidimas yra teisinis pagrindas apdoroti duomenis (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

b. Teisinis pagrindas apdoroti asmens duomenis, jeigu siekiama su jumis sudaryti sutartį arba ją vykdyti – DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

c. Jeigu jūsų asmens duomenis turime apdoroti tam, kad galėtumėme vykdyti savo teisinius įpareigojimus (pvz., laikyti duomenis), juos apdoroti esame įgalioti pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

d. Be to, asmens duomenis apdorojame siekdami užtikrinti teisėtus savo ir trečiosios šalies interesus pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Minėti teisėti interesai – tai mūsų IT sistemos funkcionavimo išlaikymas, taip pat mūsų ar kitos šalies produkto arba paslaugų (tiesioginis) pateikimas rinkai ir pagal teisės aktus numatyti verslo ryšių dokumentai. Gerai pasverę būtinus interesus, mes kreipia ypatingą dėmesį į asmens duomenis, jų apdorojimo tikslą ir aplinkybes bei jūsų rūpestį, kad jūsų duomenys išliktų konfidencialūs.

8. Jūsų asmens duomenų pašalinimas

Jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos tiekėjų pavadinimą, kuriuos saugumo sumetimais buvome išsaugoję, pašaliname po septynių dienų. Be kita ko, jūsų asmens duomenis pašaliname tada, kai tik pasiekiame tikslą, kuriam duomenis buvome gavę ir apdoroję. Po minėto laiko tarpsnio duomenys įrašomi tik tuo atveju, jeigu juos įrašyti būtina pagal įstatymų, reglamentų arba kitų teisės aktų, kurie mums taikomi, vadovaujantis ES arba trečiųjų šalių teisės aktais, jei kiekvienu atveju yra nustatytas pamatuotas duomenų apsaugos lygis. Jei atskiru atveju duomenų pašalinti neįmanoma, atitinkami asmens duomenys yra tikslingai pažymimi, kad būtų apribota galimybė ateityje juos apdoroti.

9. Susijusių asmenų teisės

a. Kaip su asmens duomenų apdorojimu susijęs asmuo turite teisęs gauti informaciją (DS-GVO. 15 DSGVO), Pataisymas (Str. 16 DSGVO), Duomenų pašalinimas (Str. 17 DSGVO), Apdorojimo apribojimas (Str. 18 DSGVO) o taip pat duomenų perdavimas (Str. 20 DSGVO).

b. Jeigu esate mums suteikę leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, turite teisę šį leidimą bet kada atšaukti. Jūsų asmens duomenų apdorojimo, atlikto iki atšaukimo pateikimo, teisėtumas nėra panaikinamas kitu atšaukimu. Taip pat galioja tolesnis šių duomenų apdorojimas, jeigu remiamasi kitu teisiniu pagrindu, pvz., teisinių įsipareigojimų vykdymu (plg. skirsnį "Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas").

c. Teisė pateikti prieštaravimą 
Jūs turite teisę, atsižvelgdami į savo ypatingą susiklosčiusią padėtį, bet kada pareikšti prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų apdorojimo. 6 straipsnio 1 e) DSGVO (Duomenų apdorojimas viešojo intereso tikslais) arba str. 6 straipsnio Remiantis DSGVO 1 dalies f punktu (Duomenų apdorojimas siekiant suderinti interesus), pateikti prieštaravimą. Jeigu pateiksite savo prieštaravimą, jūsų asmens duomenis toliau apdorosime tik tuo atveju, kai galėsime pateikti privalomą teisinį pagrindą, kuris būtų svarbesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šis apdorojimas būtų reikalingas užtikrinant teises, naudojimąsi teisėmis arba ginantis nuo teisinių pretenzijų.


d. Prašome jūsų, jeigu įmanoma, jūsų pretenzijas arba pareiškimus siųsti šiuo kontaktiniu adresu: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys buvo apdorojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę kompetentingai duomenų apsaugos institucijai įteikti skundą (DS-GVO. 77 DSGVO).

10. Naujienlaiškis

Kai užsisakote mūsų svetainėje siūlomą naujienlaiškį, pateikiant naujienlaiškį nurodomi duomenys naudojami tik siunčiant naujienlaiškį, jeigu neesate davę sutikimo tolesniam naudojimui. Naujienlaiškio prenumeratos galite bet kada atsisakyti naujienlaiškyje numatytais prenumeratos nutraukimo būdais.

11. Daimler AG centrinės prieigos paslaugos

Naudodami centrinę Daimler AG prieigos paslaugą galite prisiregistruoti visuose Daimler grupės ir jos prekės ženklo tinklalapiuose ir taikomosiose programose, kurios sujungtos su šia paslauga. Šios galiojančios naudojimosi sąlygos apima specialias duomenų apsaugos taisykles. Jūs galite atšaukti šias naudojimosi sąlygas atitinkamuose uždarytų svetainių prisiregistravimo puslapiuose ir taikomosiose programose.

12. Duomenų perdavimas gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų

a. Naudojant paslaugų teikėjus (žr. 4. d punktą), stebėjimą ir (pakartotinį taikymą) (žr. 5 punktą), asmens duomenys gali būti siunčiami gavėjams šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai ("ES"), Islandijai, Lichtenšteinui ir Norvegijai ( = Europos ekonominė erdvė) ir tvarkomi ten, ypač JAV, Indijoje.

b. ES požiūriu, šiose šalyse yra tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis (vadinamasis "tinkamumas"), atitinkantis ES standartus: Andora, Argentina, Kanada (ribotas), Farerų salos, Gernsis, Izraelis, Meno sala, Japonija, Džersis, Naujoji Zelandija, Šveicarija, Urugvajus. Sutinkame su gavėjais kitose šalyse dėl ES standartinių sutarčių sąlygų, privalomų įmonių taisyklių ar ES ir JAV. arba Šveicarijos-JAV. Privatumo skydas sukuria "tinkamą apsaugos lygį" pagal teisinius reikalavimus. Mes mielai suteiksime jums informaciją apie tai 9d skyriuje. kontaktinė

13. Slapukai

Informaciją apie mūsų naudojamus slapukus ir jų funkcijas rasite prie mūsų pastabų apie slapukus.

Pastabos apie slapukus

Būklė: 2019 m. Gegužės mėn