Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében felelős:

EvoBus GmbH
HPC R512
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Németország E-Mail: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com


Adatvédelmi megbízott:

Adatvédelmi megbízott Daimler AG
Daimler AG
HPC E600
70546 Stuttgart
Németország E-Mail: data.protection[at]daimler.com
 

1. Adatvédelem

Örülünk, hogy felkereste weboldalainkat, és hogy érdeklődik ajánlataink iránt. Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk velük, milyen célokból és milyen jogalappal tesszük ezt, és milyen jogok és igények kapcsolódnak össze ezzel az Ön számára. Ezenkívül utalunk a Daimler Adatvédelmi irányelvére is:

A Daimler Adatvédelmi irányelve.

Weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Daimler AG Adatvédelmi irányelve nem érvényesek az Ön tevékenységeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein tájékozódjon az adott adatvédelmi rendelkezésekről!

2. Így gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait

a. Amikor Ön felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat eltárolunk az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozóan; emellett eltároljuk az Ön látogatásának a dátumát és időpontját, a hozzáférés státuszát (pl. hogy Önnek sikerült-e behívnia egy weboldalt, vagy hibaüzenetet kapott), a weboldal funkcióinak a használatát, az Ön által valószínűleg beírt keresőfogalmakat, azt a gyakoriságot, amellyel Ön egyes weboldalakat lehív, a lehívott fájlok nevét, a továbbított adatmennyiséget, azt a weboldalt, ahonnan Ön weboldalainkra jutott, továbbá azt a weboldalt, amelyet Ön weboldalainkról felkeres, akár azáltal, hogy Ön rákattint a weboldalainkon lévő hivatkozásokra, akár úgy, hogy egy webdomént közvetlenül beír a böngészőn ugyanannak a lapnak (ill. ugyanannak az ablaknak) a beviteli felületére, mint ahol weboldalainkat megnyitotta. Ezenkívül biztonsági okokból, különösen a weboldalaink elleni támadások vagy csalási kísérletek megelőzése és felismerése érdekében, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a nevét.   

b. Egyéb személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket az adatokat pl. egy regisztráció, kapcsolati űrlap, közvélemény-kutatás, pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtása céljából közli velünk, és ezekben az esetekben is csak akkor, ha ez számunkra az Ön beleegyezése vagy a hatályos jogszabályok alapján (ehhez további információkat talál alább a "Feldolgozás jogalapjai" szakaszban) megengedett.

c. Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatait, akkor az oda vezethet, hogy a funkciók nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

3. Használati célok

a. A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat csak arra használjuk, hogy ezeket az oldalakat az Ön számára legkényelmesebb módon működtethessük, valamint IT-rendszereinket védjük a támadásoktól és az egyéb jogellenes cselekményektől.

b. Amennyiben Ön a részünkre személyes adatokat közöl, pl. egy regisztráció, kapcsolati űrlap, közvélemény-kutatás, pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtásához, akkor mi ezeket az adatokat a fent nevezett célokra, az ügyfélkezelés céljára, valamint – amennyiben szükséges – az esetleges üzleti folyamatok lebonyolítására és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges terjedelemben.

4. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére; Social Plug-in-ek ; a szolgáltatók igénybevétele

a. Weboldalaink harmadik felek ajánlatát is tartalmazhatják. Ha Ön egy ilyen ajánlatra rákattint, akkor mi a szükséges terjedelemben továbbítjuk az adatokat az adott szolgáltatóhoz (pl. azt az adatot, hogy Ön ezt az ajánlatot nálunk találta, és adott esetben további információkat, amelyeket Ön ehhez a weboldalainkon már megadott).

b. Ha weboldalainkon közösségi hálózatok – mint Facebook, Twitter és Google+ – úgynevezett "Social Plug-in-jait" (bővítményikonjait) használjuk, akkor ezeket a következő módon kapcsoljuk be:
Ha Ön meglátogatja weboldalainkat, akkor a bővítményikonok deaktivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői részére. Ha Ön a hálózatok valamelyikét használni szeretné, akkor kattintson az adott bővítményikonra, hogy közvetlen kapcsolatot építhessen fel az adott hálózat szerverével.
Ha Önnek felhasználói fiókja van a hálózatnál, és a bővítményikon aktiválása pillanatában ott be van jelentkezve, akkor a hálózat az Ön weboldalainkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Ha Ön ezt el szeretné kerülni, akkor kérjük, a bővítményikon aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. Más Daimler-weboldalak látogatását egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, mielőtt Ön nem aktivált egy ott meglévő bővítményikont is.
Ha Ön aktivál egy bővítményikont, akkor a hálózat az ezen keresztül rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjéhez, amely hozzáköti azokat a mi weboldalainkhoz. Ebben a helyzetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi hálózat kezdeményez és vezérel. Az Önnek a közösségi hálózathoz fűződő kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszere között zajló adatátvitelekre és az Ön által ezen a platformon végzett interakciókra kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.
A bővítményikon addig marad aktív, amíg nem deaktiválja, vagy amíg Ön a cookie-jait nem törli.

Cookie-kkal kapcsolatos információk

c. Ha Ön rákattint egy ajánlathoz vezető hivatkozásra, vagy aktivál egy bővítményikont, akkor előfordulhat, hogy személyes adatok kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívül eső olyan országokban lévő szolgáltatókhoz, amelyek az Európai Unió ("EU") szemszögéből nem garantálják az EU-szabványoknak eleget tevő "megfelelő szintű védelmet" a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra rákattint, vagy egy bővítményikont aktivál, és ezzel adatainak átvitelét idézi elő.

d. A webhelyeink üzemeltetéséhez, optimalizálásához és biztonságos kezeléséhez minősített szolgáltatókat (informatikai szolgáltatók, marketing ügynökségek) is igénybe veszünk. Csak abban az esetben továbbítunk számukra személyes adatokat, amennyiben ez szükséges a weboldalak és azok funkcióinak ellátásához és használatához, a jogos érdekek érvényesítéséhez, vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta ehhez (lásd 8. fejezet). Az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek; lásd az alábbi 12. bekezdést

5. Felhasználási adatok kiértékelése ("nyomon követés") és használatalapú információk ("(re-)targeting")

5.1    Általános információk
Szeretnénk internetoldalaink tartalmát célirányosan hozzáigazítani az Ön érdeklődéséhez, ezáltal javítva az Ön számára nyújtott kínálatunkat. Annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessük, mit részesítenek előnyben látogatóink, és melyek weboldalaink különösen népszerű részei, a következő ún. nyomonkövetési technológiákat alkalmazzuk: Matomo Web Analytics.
Jogi okokból a nyomonkövetési és (re-)targeting-technológiákat részben csak az Ön kifejezett hozzájárulásával alkalmazhatjuk (ún. Opt-In – ld. 5.2 pont); más esetekben, ha úgy kívánja, megtilthatja az ilyen technológiák alkalmazását (ún. Opt-Out – ld. 5.3. pont).

 


5.2 Google marketingtermékek használata – Opt-In

A Google marketingtermékeket (pl. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) csak az Ön kifejezett hozzájárulásával alkalmazzuk, amelyet a "Hozzájárulok" gombra kattintva az ún. Cookie-információk rétegben adhat meg ("Opt-In"). Hozzájárulását végfelhasználói készülékén egy cookie-ban tároljuk, annak érdekében, hogy ne kelljen weboldalaink minden meglátogatása alkalmával újból hozzájárulását kérnünk; ezeket az adatokat töröljük, ill. feldolgozásukat korlátozzuk, ha hozzájárulását visszavonja, vagy legkésőbb 6 hónappal azután, hogy utoljára meglátogatta weboldalainkat.

Hozzájárulását a következő hivatkozásra kattintva adhatja meg:

Ha később meg kívánja változtatni döntését, a következő hivatkozásra kattintva vonhatja vissza hozzájárulását:

5.3 Opt-Out Cookie

5.4 Adatátvitel az úgynevezett harmadik országokba Nyomonkövetési és retargeting technológiák használatakor az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek; lásd az alábbi 12. bekezdést.

6. Biztonság

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait megvédjük a manipulációk, az elvesztés, a megsemmisülés és az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

7. A feldolgozás jogalapjai

a. Amennyiben Ön hozzájárulását adta számunkra személyes adatainak a feldolgozásához, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

b. Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont képezi a jogalapot.

c. Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogosultak.

d. Ezenkívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőképességének megőrzése, de saját és idegen termékek és szolgáltatások (közvetlen) forgalmazása és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek. Az érdekek mindenkor szükséges mérlegelése során kiváltképpen figyelembe vesszük a személyes adatok fajtáját, a feldolgozás célját, a feldolgozás körülményeit és az Ön személyes adatai bizalmas kezelésére vonatkozó érdekeit.

8. Az Ön személyes adatainak törlése

Az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a címét, amelyeket biztonsági okokból tárolunk, hét nap elteltével töröljük. Egyéb esetben töröljük személyes adatait, amint megszűnik az a cél, amelyhez az adatokat gyűjtöttük és feldolgoztuk. Ezen az időponton túl csak akkor tároljuk az adatokat, ha ez az Európai Unió ránk érvényes törvényei, rendeletei vagy egyéb jogszabályai szerint, illetve egy harmadik ország (amennyiben ott biztosított a megfelelő adatvédelmi szint) jogszabályai alapján szükséges. Amennyiben a törlés egyes esetekben nem lehetséges, a megfelelő személyes adatokat megjelöljük, hogy azok jövőbeli feldolgozását korlátozhassuk.

9. Az érintettek jogai

a. Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, Önnek joga van a tájékoztatásra (GDPR 15. pontja), a helyesbítésre (GDPR 16. pontja), az adattörlésre (GDPR 17. pontja), az adatfeldolgozás korlátozására (GDPR 18. pontja), valamint az adathordozhatósága (GDPR 20. pontja).

b. Ha Ön hozzájárult személyes adatainak az általunk végzett feldolgozásához, akkor joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását. Személyes adatai feldolgozásának a visszavonásig tartó jogszerűségét ez a visszavonás nem érinti. Ez ugyanúgy nem érinti ezeknek az adatoknak egy más jogalapon történő további feldolgozását, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (v.ö. "A feldolgozás jogalapjai" szakasz).

c. A kifogás joga Joga van hozzá, hogy különleges helyzetéből adódó okokból az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1 e) bekezdése (adatfeldolgozás közérdekből) vagy a GDPR 6. cikk 1 f) bekezdése (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) szerint történik. Amennyiben kifogást emel, személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel a továbbiakban, amennyiben ehhez képesek vagyunk olyan kényszerítő erejű jogos indokokat igazolni, amelyek prioritást élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amennyiben a feldolgozás a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

d. Kérjük, hogy igényeit vagy nyilatkozatait lehetőleg az alábbi elérhetőségre küldje: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak a feldolgozása megsérti a törvényi előírásokat, akkor joga van hozzá, hogy panaszt emeljen valamelyik illetékes adatvédelmi hatóságnál (GDPR 77. pont).

10. Hírlevél

Ha Ön feliratkozik a weboldalunkon kínált valamelyik hírlevélre, akkor a hírlevél-feliratkozáskor megadott adatokat, amennyiben Ön azok további felhasználásához nem járul hozzá, csak a hírlevél megküldéséhez használjuk. Előfizetését a hírlevélben található leiratkozási lehetőséget használva bármikor lemondhatja.

11. A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása

A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása segítségével a Daimler-csoportnak és márkáinak az ehhez a szolgáltatáshoz csatlakoztatott minden weboldalára és alkalmazásaiba bejelentkezhet. Az azokra vonatkozó Használati feltételek különleges adatvédelmi szabályokat tartalmaznak. Ezeket a Használati feltételeket a csatlakozó weboldalak és alkalmazások mindenkori bejelentkezési oldalain hívhatja le.

12. Adatátvitel az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek

Szolgáltatók (lásd a 4. d. Pontot), a nyomon követés és retargeting (lásd az 5. pontot) alkalmazásakor a személyes adatoka az Európai Unión (EU), Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián( = Európai Gazdasági Térség) kívüli országokban lévő címzetteknek továbbíthatók és ott feldolgozhatók, különösen az USA-ban, Indiában.

A következő országok az EU szempontjából nézve megfelelő adatvédelmi szintet biztosítanak (az úgynevezett "megfelelőség”), amely megfelel az uniós szabványoknak: Andorra, Argentína, Kanada (korlátozott), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Japán, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay. Más országokban található címzettekkel megállapodást kötünk EU-s általános szerződéses feltételek, kötelező erejű vállalati előírások vagy az EU-US. / Svájc-US. Privacy Shield alkalmazásáról annak érdekében, hogy "megfelelő szintű biztonságot” nyújtsanak a jogi előírásokkal összhangban. További információkat a 9.d. fejezetben rögzített elérhetőségeken kaphat.

13. Cookie-k

Az általunk használt cookie-kkal és funkcióikkal kapcsolatos információkat a cookie-kkal kapcsolatos megjegyzéseinkben találhatja meg.

Cookie-kkal kapcsolatos információk


Állapot: 2019. május