Декларация за поверителност
 

Отговорен по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) е:

EvoBus GmbH ("Ние")
HPC R512
70327 Stuttgart
Германия
Имейл: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com


Отговорник за защита на личните данни:

Daimler AG
Корпоративна защита на данните
HPC E600
70546 Stuttgart
Германия
Имейл: data.protection@daimler.com

1. Защита на личните данни

Благодарим Ви за Вашето посещение на нашите уеб сайтове и за Вашия интерес към нашите предложения. Основен приоритет за нас е защитата на Вашите лични данни. В настоящата Декларация за поверителност ще Ви информираме по какъв начин събираме Ваши лични данни, как оперираме с тях, какви са целите и правните основания за тяхната употреба и какви са Вашите права във връзка с употребата им. Освен това ще Ви запознаем с Ръководството на Daimler за защита на личните данни: 

Ръководство на Daimler за защита на личните данни.

Нашата Декларация за поверителност за употребата на нашите уеб сайтове и Ръководството на Daimler AG за защита на личните данни не са валидни за Вашата активност в уеб сайтовете на социални мрежи или сайтове за други услуги. Информация за съответните валидни разпоредби за защита на личните данни на други уеб сайтове можете да откриете на самите уеб сайтове.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

a. Когато посещавате нашите уеб сайтове, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа (например дали сте успели да отворите страницата или сте получили съобщение за грешка), употребата на функциите на уеб сайта, евентуално въведените понятия за търсене, колко често отваряте отделни уеб сайтове, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уеб сайтове, и уеб сайтове, към които сте прехвърлени от нашите уеб сайтове, независимо дали сте щракнали върху линкове на нашите уеб сайтове или директно сте въвели домейн в полето за въвеждане (например на същия прозорец) във Вашия браузър, в който сте отворили нашите уеб сайтове. Освен това от съображения за сигурност, по-специално с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уеб сайтове или опити за извършване на измами, ние съхраняваме Вашия IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.

b. Други лични данни запаметяваме единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договор, като в тези случаи употребата става само в рамките на изявеното от Вас съгласие или според валидните законови разпоредби (допълнителна информация можете да откриете в раздел "Правни основания за обработката на лични данни").

c. Вие не сте задължени нито според законодателството, нито според договора да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно някои функции от нашите уеб сайтове да са достъпни само при предоставяне на лични данни. В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично.

3. Цели на употреба

a. Събираните лични данни при посещението на някой от нашите уеб сайтове се използват, за да подобряваме сайтовете си и да ги направим максимално удобни за Вас, както и да защитим нашите IT системи от атаки и други действия, противоречащи на законите.

b. Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, ние използваме тези данни в необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване на клиентите и доколкото е необходимо – за осъществяване на разплащания по евентуални бизнес процеси.

4. Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги; добавки за социални мрежи (Social Plug-ins) Използване на доставчици на услуги

a. Нашите уеб сайтове може да съдържат оферти от външни изпълнители. Ако кликнете върху такова предложение, ние предаваме данни в необходимия обхват на съответния доставчик (напр. данни, че сте открили това предложение при нас, и ако е необходимо, допълнителна информация, която вече сте въвели в тази връзка на нашите уеб сайтове).  

b. Ако използваме на нашите уеб сайтове така наречените "добавки за социални мрежи" ("Social Plug-ins") за Facebook, Twitter и Google+, ние ги включваме по следния начин:

Когато посещавате нашите уеб сайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.

Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в мрежата. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уеб сайтове на Daimler, ако не сте активирали също и добавката, която се намира там.

Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. Относно Вашата връзка със социална мрежа осъществения пренос на данни между мрежата и Вашата система и Вашите операции с тази платформа е валидна единствено политиката за поверителност на съответната мрежа.

Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките.

Указания за бисквитките.

c. Ако щракнете върху линк към оферта или активирате добавка за социална мрежа, е възможно личните данни да попаднат в изпълнители на услуги в страни извън Европейската икономическа зона, които от гледна точка на Европейския съюз ("ЕС") и стандартите на ЕС не гарантират подходящо "адекватно ниво на защита" при обработката на лични данни. Имайте предвид тези обстоятелства, когато желаете да щракнете върху даден линк или да активирате добавка за социална мрежа и по този начин да позволите разкриването на Вашите лични данни.

d. Ние също така използваме квалифицирани доставчици на услуги (доставчици на ИТ услуги, маркетингови агенции), за да работим, оптимизираме и защитим нашите уебсайтове. Предаваме само лични данни, за да се умъртвява, доколкото това е необходимо за предоставянето и използването на уебсайтовете и техните функции, за преследване на законни интереси или дотолкова, доколкото сте се съгласили с тях (виж раздел 8). Данните могат да се предават на получатели извън Европейското икономическо пространство; моля вижте параграф 12 по-долу

5. Анализ на данни за ползване ("tracking") и информация, получена при използването ("(re-)targeting")

5.1 Общи положения
Ние бихме желали да адаптираме съдържанието на нашите интернет страници колкото е възможно по-близо до Вашите интереси, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да разпознаем предпочитанията при използване и особено популярни области от интернет страниците, използваме следните така наречени tracking технологии: Matomo Web Analytics.

По законови причини tracking- и (re-)targeting технологии се употребяват отчасти само с Вашето изрично съгласие (т. нар. Opt-In – виж точка 5.2); в останалите случаи можете, ако желаете, да възразите на употребата на такива технологии (т. нар. Opt-Out – виж точка 5.3.).


5.2 Използване на маркетингови продукти на Google – Opt-In

Ние използваме маркетингови продукти на Google (напр. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) само с Ваше изрично съгласие, което можете да заявите чрез кликване върху бутона "Приемам" в т. нар. Cookie Information Layer ("Opt-In"). Ние запаметяваме Вашето съгласие чрез "бисквитки" Във вашето съвместимо устройство, за да не получавате при всяко посещение на нашите уебсайтове ново запитване за съгласие, като изтриваме тези данни, съответно ограничаваме тяхната обработка, ако Вие оттеглите своето съгласие или най-късно 6 месеца след Вашето последно посещение на нашите уебсайтове.

Можете да потвърдите Вашето съгласие, като изберете следния линк:

В случай че искате да промените решението си, можете да отмените съгласието си, като кликнете върху следния линк:

5.3 Opt-Out Cookie

5.4 Предаване на данни на така наречените трети държавиКогато се използват технологии за проследяване и (пре) насочване, данните могат да се предават на получатели извън Европейското икономическо пространство; моля вижте параграф 12 по-долу

6. Сигурност

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

7. Правни основания за обработката на лични данни

a. Ако Вие сте дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)).

b. При обработка на данните с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.

c. Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.

d. Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите законни интереси, както и на законно признати интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Запазването на функционалността на нашите ИТ системи, (директната) продажба на собствени и чужди продукти и услуги и изискваното от закона документиране на бизнес контакти са такива законни интереси. Ние съблюдаваме в рамките на съответно необходимата преценка на интересите особено вида на личните данни, целта на обработката, обстоятелствата на обработката и Вашия интерес относно поверителността на Вашите лични данни.

8. Изтриване на Вашите лични данни

Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме от съображения за сигурност, се изтриват след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне основанието, поради което ги събираме и обработваме. Съхранение след този срок е възможно само ако е необходимо съгласно законите, регламентите или други законови предписания, които са в сила за нас, в ЕС или съобразно законовите предписания в държави извън ЕИО, ако в съответната държава е налице адекватно ниво на защита на данните. Доколкото изтриването в единични случаи не е възможно, съответните лични данни се маркират с цел да се ограничи бъдещата им обработка.

9. Права на субектите на обработваните лични данни

a. Като субект на обработваните данни Вие имате правото да получите уведомление относно обработването (чл. 15 GDPR, поправка (чл. 16 GDPR, изтриване на данни (чл. 17 GDPR), ограничаване на обработването на данни (чл. 18 GDPR), както и право на пренасяне на данните (чл. 20 GDPR).

b. В случай че Вие сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Ваши лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел "Правни основания за обработката на лични данни").

c. Право на възражение Вие имате правото поради причини, които следват от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) от GDPR (Обработване на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR (Обработване на данни въз основа на баланса на основни права). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработването на данни е необходимо за упражняването и защитата на законни интереси.

d. Вашите заявления или декларации по възможност изпращайте на долупосочения адрес: mbox-datenschutz-evobus[at]daimler.com.

e. В случай че Вие считате, че обработването на Вашите лични данни е в нарушение на определени законови разпоредби, Вие имате правото да подадете жалба до някой от компетентните органи, отговарящи за контрола върху защитата на личните данни (чл. 77 GDPR).

10. Бюлетин

Ако се абонирате за някой от бюлетините, предлагани на нашия уебсайт, данните, които се използват при регистрацията за изпращане на бюлетина, се използват само за изпращане на бюлетина, доколкото Вие не сте дали съгласие за друг вид употреба. Можете по всяко време да прекратите абонамента си чрез опцията за прекратяване, предвидена в бюлетина.

11. Централизирана услуга за достъп на Daimler AG

Чрез централизираната услуга за достъп на Daimler AG можете да се регистрирате за всички свързани с услугата уеб сайтове и приложения на концерна Daimler и неговите марки. Важащите в тази връзка условия за ползване съдържат специални декларации за защита на данните. Можете да видите тези условия за ползване на съответните страници за регистрация на свързаните уеб сайтове и приложения.

12. Предаване на данни на получатели извън Европейското икономическо пространство

а. Използването на услугата (ите. Раздел 4. г.), Проследяване и (пре) насочване (с. Раздел 5) може да предава лични данни на Emp хваща в страни извън Европейския съюз ( "ЕС"), е-земи, са Лихтенщайн и Норвегия (= европейското икономическо пространство), предавани и обработвани, особено в САЩ, Индия.

b. следните страни (.Angemessenheitsbe съединение, наречено) Състои се от гледна точка на ЕС, съответстваща на стандартите на ЕС адекватно ниво на защита за обработката на лични данни: Андора, Аржентина, Канада (ограничен), Фарьорските острови, Гърнси, Израел, остров Човек, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай. С получатели в други страни, ние сме съгласни относно прилагането на общите договорни клаузи на ЕС да се въведе задължителна-синдикалните корпоративни правила и ЕС си към САЩ в. или Swiss-U.S. Privacy Shield, за да се създаде "адекватно ниво на защита" в съответствие със законовите изисквания. Ще се радваме да ви предоставим информация по този въпрос в раздел 9.г. наречени данни за

13. Бисквитки

Информация за използваните от нас бисквитки и техните функции ще откриете в нашите Указания за бисквитките.

Указания за бисквитките.

Валидност: Май 2019 r.