Германия
 

EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Германия

Телефон: +49 731 181-8996
Имейл: deutschland@omniplus.com

Представляван от ръководството:
Тил Обервьордер (Председател/Изпълнителен директор), Michael Klein, Peter Rödder, Mirko Sgodda, Gustav Tuschen, Lutz Wittig

Търговски регистър към Amtsgericht Stuttgart, № HRB 17316 Идентификационен номер по данък върху оборота: DE 147 032 272