Германия
 

EvoBus GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Германия

Телефон: +49 731 181-8996
Имейл: deutschland@omniplus.com

Представляван от ръководството:
Тил Обервьордер (Председател/Изпълнителен директор), Майкъл Клайн, Петер Рьодер, Мирко Сгода, Луц Витиг

Търговски регистър към Amtsgericht Stuttgart, № HRB 17316 Идентификационен номер по данък върху оборота: DE 147 032 272