Napomene u vezi zaštite podataka

 

Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) je:

EvoBus GmbH (mi)
HPC R512
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Njemačka
E-pošta: mbox-datenschutz-evobus@daimler.com
 


Službenik za zaštitu podataka:

Daimler AG
Službenik za zaštitu podataka na razini koncerna
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Njemačka
E-pošta: data.protection@daimler.com

 

1. Zaštita podataka

Cijenimo Vaš posjet našim web stranicama i Vaše zanimanje za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Daimlerov Pravilnik o zaštiti podataka: 

Daimlerova Smjernica o zaštiti podataka

Naše Napomene u vezi zaštite podataka u vezi uporabe naših web stranica i Pravilnik o zaštiti podataka tvrtke Daimler AG ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

2. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

a. Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprječavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prijevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od sedam dana.

b. Ostale osobne podatke spremamo samo ako nam ih priopćite npr. u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, no i u tim slučajevima samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dopušteno na temelju suglasnosti koju ste dali ili u skladu s važećim pravnim propisima (daljnje informacije o tome naći ćete u nastavku u odlomku "Pravne osnove obrade”).

c. Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

3. Svrhe korištenja

a. Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

b. Ako nam u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

4. Prijenos osobnih podataka trećim stranama, dodaci za društvene mreže ; Korištenje pružatelja usluga

a. Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim pružateljima usluga prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).  

b. Kad na našim web stranicama primjenjujemo tzv. dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, njih integriramo na sljedeći način:

Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Daimler prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu.

Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže.
Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili izbrišete svoje kolačiće.

Napomene u vezi kolačića

c. Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do pružatelja usluga u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koji iz perspektive Europske unije ("EU”) ne jamče "primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka.

d. Koristimo i kvalificirane pružatelje usluga (pružatelje IT usluga, marketinške agencije) za upravljanje, optimizaciju i zaštitu naših web stranica. Mi prenosimo samo osobne podatke ovom potonjem ukoliko je to neophodno za pružanje i korištenje web stranica i njihovih funkcionalnosti, u skladu s legitimnim interesima ili u onoj mjeri u kojoj ste se suglasili s tim (vidi Odjeljak 8). Podaci se mogu prenijeti primateljima izvan Europskog ekonomskog prostora; vidi stavak 12 dolje.

5. Analiza podataka o korištenju ("praćenje") i informacije na temelju korištenja ("ponovljeno usmjeravanje")

5.1 Općenito

Sadržaje naših web stranica želimo što više prilagoditi Vašim interesima i na taj način poboljšati našu ponudu prema Vama. Kako bismo mogli prepoznati što najviše koristite te osobito popularna područja web stranica, upotrebljavamo takozvane tehnologije praćenja: Matomo Web Analytics

Iz pravnih se razloga primjena tehnologija za praćenje i (ponovljeno) usmjeravanje odvija djelomično samo uz Vašu izričitu suglasnost (tzv. pristanak ("opt in”).– vidi točku 5.2), u drugim slučajevima po želji možete prigovoriti primjeni takvih tehnologija (tzv. odbijanje ("opt out”) – vidi točku 5.3.).

 


5.2 Upotreba marketinških proizvoda Googlea– pristanak ("opt in”)

Marketinške proizvode Googlea (npr. Google Maps, Search Ad, Display & Video 360) primjenjujemo samo uz Vašu izričitu suglasnost, koju nam možete dati klikom na gumb "Slažem se" u tzv.. Cookie Information Layer ("opt in”). Mi spremamo Vašu suglasnost na Vašem krajnjem uređaju u kolačiću, kako Vas ne bismo pri svakoj posjeti našim web stranicama morali ponovno moliti za Vašu suglasnost, a te podatke brišemo odn. ograničavamo njihovu uporabu ako svoju suglasnost opozovete ili najkasnije šest mjeseci nakon Vašeg zadnjeg posjeta našim web stranicama.

Svoju suglasnost možete dati klikom na sljedeći link:

Ako jednom odlučite drugačije, možete opozvati svoju suglasnost klikom na sljedeću poveznicu:

5.3 Uporaba tehnologija drugih ponuditelja – odbijanje ("opt out”)

5.4 Prijenos podataka u takozvane treće zemlje

Kada se koriste tehnologije praćenja i (re) ciljanja, podaci se mogu prenijeti primateljima izvan Europskog ekonomskog prostora; vidi paragraf 12 ispod.

6. Sigurnost

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno se poboljšavaju prema stupnju tehnološkog razvoja.

7. Pravne osnove obrade

a. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka).

b. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

c. Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

d. Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših legitimnih interesa kao i  legitimnih interesa treće strane sukladno čl. 6. st. 1. slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Primjeri takvih legitimnih interesa su održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, izravan marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluga te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima. Kao dio razmatranja interesa koji se zahtijeva u svakom pojedinom slučaju, uzimamo u obzir različite aspekte, osobito vrste osobnih podataka, svrhe obrade, okolnosti obrade i Vaš interes za povjerljivost Vaših osobnih podataka.


8. Brisanje vaših osobnih podataka

Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama ili ostalim pravnim propisima kojima podliježemo u Europskoj uniji ili sukladno propisima država nečlanica, ako tamo postoji dotična primjerena razina zaštite podataka. Ako u pojedinačnom slučaju nije moguće brisanje, onda će se odgovarajući osobni podaci označiti s ciljem ograničenja njihove buduće obrade.

9. Prava pogođene osobe

a. Kao ispitanik kojem se obrađuju podaci, imate pravo na pristup informacijama (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka), ispravak (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka), brisanje podataka (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka), ograničavanje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka), kao i na prenosivost podataka (čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka).

b. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, opoziv ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj drugoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak "Pravne osnove obrade”).


c. Pravo prigovora  
Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. 6. st. 1 toč. (e) Opće uredbe o zaštiti podataka (Obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6. st. 1 toč. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (Obrada podataka na temelju legitimnih interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.


d. Molimo vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt: mbox-datenschutz-evobus@daimler.com.

e. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka).

10. Bilten

Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ne date li suglasnost za drukčije korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

11. Usluga središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG

Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije grupe Daimler i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjeti korištenja koji za to vrijede sadrže posebne propise o zaštiti podataka. Te uvjete korištenja možete pozvati na dotičnim stranicama za prijavu priključenih web stranica i aplikacija.

12. Prijenos podataka primateljima izvan Europskog ekonomskog prostora

a. Kada se koriste pružatelji usluga (vidi točku 4. d.), Praćenje i retargetiranja (vidi točku 5), osobni podaci mogu se slati primateljima u zemljama izvan Europske unije ("EU"), Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj = Europska ekonomska zona) i tamo se obrađuju, osobito SAD, Indija.

b. U sljedećim zemljama, sa stajališta EU-a, postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka (tzv. "Odluka o primjerenosti") koja je u skladu sa standardima EU-a: Andora, Argentina, Kanada (ograničeno), Farski otoci, Guernsey, Izrael, Otok Man, Japan, Jersey, Novi Zeland, Švicarska, Urugvaj. Slažemo se s primateljima u drugim zemljama o korištenju standardnih ugovornih klauzula EU, obvezujućih korporativnih propisa ili EU-SAD-a ili Swiss-SAD u vezi Zaštite privatnosti kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite u skladu sa zakonskim zahtjevima. Rado ćemo vam pružiti informacije o tome putem adrese navedene u odjeljku 9.d. kontakt informacije

13. Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i o njihovim funkcijama naći ćete u našim Napomenama u vezi kolačića.

Napomene u vezi kolačića

Stanje: svibanj 2018.