Sağlayıcı
 

EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/6
70327 Stuttgart
Almanya
Telefon: +49 731 181-8996
E-posta: deutschland@omniplus.com

Aşağıdaki yönetim kurulu tarafından temsil edilir:
Till Oberwörder (Başkan/CEO), Michael Klein, Peter Rödder, Mirko Sgodda, Gustav Tuschen, Lutz Wittig

Stuttgart Asliye Hukuk Mahkemesinde ticaret sicil kaydı, No. HRB 17316 Vergi kimlik numarası: DE 147 032 272