Verkstadsutbildning.

Ökad förståelse ger bättre resultat.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Främja kompetensen hos din verkstadspersonal
  • Självständigt genomförande av mindre reparationer och underhållsarbeten
  • Tre kvalifikationsnivåer som bygger på varandra
  • Utbildningar som håller personalen á jour med den senaste utvecklingen

Har du en egen verkstad kan du snabbt och billigt utföra mindre reparations- och underhållsarbeten. Men du behöver verkstadspersonal som är tekniskt uppdaterad. OMNIplus verkstadsutbildning är indelad i tre kvalifikationssteg; Grund, Professionell och Master. Tanken är att deltagarna bättre ska förstå och behärska busstekniken. Det breda utbildningsutbudet omfattar produktutbildningar med inriktning mot elsystem, aggregat eller kaross. För att uppnå bästa möjliga utbildningsresultat till rimlig kostnad arbetar vi med en kombination av olika utbildningsmetoder: utbildning med lärare, förberedande utbildning i form av självstudier samt datorbaserad distansutbildning. Inledande test på OMNIplus TrainingPortal hjälper dig med nivåindelning och kunskapsbedömning. På så sätt hittar du snabbt den rätta utbildningen. Välkommen att kontakta OMNIplus för mer information.

Drivlina/chassi/bromsar

Det kan handla om avgasrening eller elektroniska bromssystem, men den moderna tekniken ger alltid fördelar då det gäller underhåll och reparation!

Elsystem/Diagnostik

Målmedveten diagnostik är idag nyckeln till framgång. Oberoende av om det gäller elektronik, hybridteknik eller telematik - så ger systemet överblick.

Komfortsystem/Kaross

Klimatsystem och komfort har avgörande betydelse för passagerarna. BusFleet hanterar såväl karossreparationer som underhåll av klimatsystemet, och hjälper dig att göra ett gott intryck på passagerarna.

IT-system

Rätt information i rätt tid. Vår IT-utbildning lär dig att hantera informationssystemen i dina fordon på ett professionellt sätt. Ta kommandot över informationen!

Claes FischerUtbildningsansvarig
e-mail:
skriftlig förfrågan
tel.:
work:+46 (0) 383 196 56