Vindrutor.

Funktion, stabilitet och säkerhet med vindrutor av högsta kvalitet.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Högkvalitativa material med längre livslängd
  • Stränga tillverkningskontroller för en säkrare färd
  • Specialutvecklat originallim för snabb och spänningsfri montering

Vindrutan är en av bussens viktigaste komponenter, sett till säkerheten för förare och passagerare. Vindrutan skyddar passagerare och förare mot vind, regn och värmestrålning. I händelse av en olycka ger vindrutan dessutom ett viktigt bidrag till fordonsstabiliteten.Vindrutor i beprövad OMNIplus-kvalitet är speciellt framtagna för din Mercedes-Benz eller Setra buss. De erbjuder skydd och säkerhet för både dig och dina passagerare. När det gäller vindrutor finns inget utrymme för kvalitetskompromisser. Välj originalet när kvaliteten avgör.

Produktfördelar:

  • Vindrutor i beprövad OMNIplus-kvalitet är tillverkade i material som ger mycket högre livslängd
  • Det perfekta samspelet mellan originalvindruta och originallim tillåter snabbt byte av glas, med perfekt passform och minimal stilleståndstid. Samtidigt sitter vindrutan perfekt, utan spänningar och fixerad längs karmens hela längd.
  • OMNIplus SmallRepair-Service löser småskador på vindrutor, i fall då byte av hela rutan inte är motiverat.
  • Vindrutor i beprövad OMNIplus-kvalitet genomgår mycket sträng kvalitetskontroll vid tillverkningen och garanterar därmed högsta produktkvalitet.

Lönsamhet

Lönsamhet gör sig betald

Vindrutor i beprövad OMNIplus-kvalitet uppfyller mycket högt ställda krav. Med högvärdiga material, som t.ex. Solar Plus-folie, som kraftigt minskar strålningsvärmen, har vindrutor av originalfabrikat en helt annan livslängd än jämförbara produkter från tredje part. Tack vare det perfekta samspelet mellan originalvindruta och originallim går det snabbt att byta glas och få perfekt passform. Den ideala kombinationen av material och bearbetningsprocess leder till optimal funktion, stabilitet och säkerhet. Kort torktid betyder kort stilleståndstid. OMNIplus SmallRepair-Service klarar snabba och enkla reparationer av småskador på vindrutor, i fall då byte av hela rutan inte är motiverat.

Kompetens

Kompetens och framsteg

För att uppfylla de kvalitetskriterier som definieras av fordonskonstruktören måste vindrutan sitta perfekt, vara fixerad längs hela karmen och vara fri från spänningar. Därför är originalvindruta och originallim noggrant avstämda till varandra. Dessutom kontrolleras varje vindruta mot de toleransgränser som anges i konstruktionsritningen. Detta gäller även rutans välvningar. Originalvindrutetorkaren anpassas perfekt till vindrutans välvningsradier, för att säkerställa en optimal torkarbild. Vindrutor i beprövad OMNIplus-kvalitet genomgår mycket sträng kvalitetskontroll vid tillverkningen och garanterar därmed högsta produktkvalitet. Alla kanter är noggrant rundslipade för att minimera risken för sprickbildning och därav följande stabilitetsförsämring. Tätningar, profil och limfogar kontrolleras omsorgsfullt för att i största möjliga mån minska riskerna för förare och passagerare.

Säkerhet

Säkerhet först

Mycket höga krav ställs på vindrutematerial. En vindruta utsätts för stenskott och andra kringflygande föremål som inte får tränga in i fordonet. Dessutom spelar vindrutan en viktig roll för fordonsstabiliteten i händelse av en olycka.  Även vädret sätter en vindruta på prov. En vindruta måste kunna stå emot snabba väderomslag. Den ska klara såväl extrem värme och kyla som hög fuktighet. Vindrutor i beprövad OMNIplus-kvalitet provas under extrema förhållanden, för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och säkerhet för människor i fordonet.