Bromsok.

Originalbromsok – en helgjuten känsla.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Inga renoverade eller reparerade bromsok – du får alltid nya delar!
  • Anpassat till Mercedes-Benz- eller Setra-bussar
  • Lång livslängd ger högre kostnadseffektivitet

Säkerheten är grundbulten i allt vårt utvecklingsarbete. Detta gäller också bromssystemtes kanske viktigaste del - bromsoket. Nödsituationer inträffar sällan, men ett perfekt fungerande bromsok kan vara skillnaden som förhindrar en katastrof. Det är bromsarnas prestanda som garanterar din och passagerarnas säkerhet, men även medtrafikanternas. Renoverade eller reparerade bromsok visar sig ofta ha allvarliga kvalitets- och funktionsbrister. Det är alltid svårt att med säkerhet säga vilka belastningar bromsoket utsatts för.

Därför rekommenderar vi alltid nya originalbromsok:
Vid monteringen av bromsoket använder vi de modernaste verktygen som marknaden har att erbjuda. Detta är ett måste för att kunna följa minsta fastställda tillverkningstoleranser. Varje bromsok som visar den minsta avvikelse sorteras ut direkt. Bromsok med beprövad OMNIplus-kvalitet uppfyller alla säkerhetsteckniska och kvalitativa krav för att kunna göra ett bra jobb i vardagen - både länge och väl.

Fördelar originalprodukter:

  • Livslängden på ett originalbromsok kan vid normala körförhållanden vara upp till hundra tusen mil eller mer.
  • Det är endast originalbromsok som uppfyller alla säkerhetstekniska och kvalitativa krav. OMNIplus använder därför aldrig renoverade eller reparerade produkter.
  • Vi iakttar alltid forskningsavdelningens stränga riktlinjer och genomför återkommande permanenta kvalitetskontroller under hela tillverkningen

 

Lönsamhet

Lönsamhet gör sig betald

Originalbromsok med beprövad OMNIplus kvalitet uppfyller högsta krav på säkerhet, tillförlitlighet och lönsamhet. De är framtagna speciellt för Mercedes-Benz och Setra bussar och vid normala körförhållanden kan livslängden vara upp till hundra tusen mil eller mer. I längden betyder detta färre reparationer, mindre stillestånd och bättre lönsamhet.

Kompetens

Kompetens och framsteg

Bromsok med beprövad OMNIplus kvalitet tillverkas enligt stränga krav från vår forskningsavdelning. Oken och de andra systemkomponenterna utgör en enhet som samarbetar, vilket garanterar högsta tänkbara nivå på säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom jobbar vi ständigt med produktutveckling för att flytta fram gränserna för det tekniskt möjliga just när det gäller säkerhet och tillförlitlighet.

Säkerhet

Säkerhet prioriteras

Säkerheten är vår främsta prioritet. Dolda fel på bromsok kan leda till försämrad bromseffekt eller att de inte fungerar alls. För att undvika allvarliga konsekvenser bör renoverade eller reparerade bromsok bytas ut mot originalbromsok med säkrad, tillförlitlig och beprövad OMNIplus kvalitet.

Tillförlitlighet

Hög tillförlitlighet genom permanent kvalitetskontroll

Innan ett originalbromsok med beprövad OMNIplus kvalitet monteras i en buss genomgår det en rad olika kvalitets- och funktionstester. Den höga kvaliteten på så väl material som utförande gör att våra produkter är tillförlitliga och har en lång livslängd. I långa loppet ger det dig som kund maximal nytta och en garanti för att du kan lita på våra produkter i alla tänkbara situationer.