Släckmedelsbehållare.

Släckmedelsbehållare: Nyheter i sortimentet av bytesdelar.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Blixtsnabb släckning i motorrummet med högtrycksvattendimma
  • Årligt underhåll föreskrivs enligt lag
  • Få din nya del förmånligt och miljövänligt som bytesdel

Släckmedelsbehållare för brandskyddsystem i kontrollerad OMNIplus-kvalitet

Högtrycksvattendimman från brandskyddssystemet i din buss släcker bränder i motorrummet ytterst effektivt.
Den kväver omedelbart branden och kyler snabb ned brandplatsen så att skadorna kan begränsas.
För att brandskyddssystemet alltid ska fungerar ordentligt, ska hela brandsläckningssystemet underhållas en gång om året och släckvätskan i släckmedelsbehållaren bytas ut vart fjärde år. Detta är nödvändigt eftersom släckmedlets egenskaper kan förändras så mycket med tiden att det inte längre går att använda. Endast om släckmedelsbehållaren byts ut, kan du vara säker på att den fungerar som den ska och att drifttillståndet för hela brandskyddssystemet förblir giltigt.
I samband med byte av släckmedelsbehållaren erbjuder din lokala OMNIplus-verkstad en förmånlig och miljövänlig reservvariant istället för  installation av en ny del.