OMNIplus Mitarbeiter bei der Wartung und Reparatur.

Föreskrifter för drivmedel från OMNIplus.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Detaljerad översikt av alla krav på nödvändiga drivmedel
  • Förteckning över rekommenderade produkter

Föreskrifterna för drivmedel från OMNIplus ger dig en detaljerad översikt över alla krav på de drivmedel och nödvändiga produkter som används på bussar från Mercedes-Benz eller Setra.

Föreskrifter för drivmedel från OMNIplus