OMNIplus Mitarbeiter bei der Wartung und Reparatur.

Föreskrifter för drivmedel från OMNIplus.

Föreskrifterna för drivmedel från OMNIplus ger dig en detaljerad översikt över alla krav på de drivmedel och nödvändiga produkter som används på bussar från Mercedes-Benz eller Setra.

Föreskrifter för drivmedel från OMNIplus