Übergabe der OMNIplus Service Card Premium.

OMNIplus ServiceCard Premium.

Mest valuta för pengarna.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Gratis ansökan om ServiceCard Premium
  • Omfattar tjänsterna i ServiceCard Basic
  • Kontantlös betalning vid 43 000 mackar i 40 europeiska länder
  • Extra vägtulls-, tunnel- och färjeservice

Vill du ha möjligheten att betala bränsle och vägavgifter, med ett ServiceCard? Inga problem – om du har ett OMNIplus ServiceCard Premium.

Tankservice:
Tankservicen möjliggör kontantfri tankning i hela Europa, från inte mindre än 43 000 UTA-stationer i 40 länder.

Väg,- tunnel- och färjeavgifter:
Med servicekortet kan du betala avgiften på så gott som alla avgiftsbelagda motorvägar, tunnlar och broar i Europa, liksom biljetter på de flesta färjebolag som trafikerar Nordsjön, Östersjön och Medelhavet, plus mängder av färjelinjer i övriga Europa.

OMNIplus Mobilitetspaket Basic

Både OMNIplus ServiceCard Basic och OMNIplus ServiceCard Premium innehåller mobilitetspaketet Basic, som erbjuder en mängd olika tjänster för att garantera innehavarens rörelsefrihet:

Reparations- och reservdelsservice

Mobilitetspaketet OMNIplus Basic innebär att du utan kontanter kan beställa reparationer, originalreservdelar och tillbehör för Mercedes-Benz- och Setra bussar på alla verkstäder som ingår i OMNIplus servicenätet.

OMNIplus 24h SERVICE

Snabb och kompetent hjälp vid haverier - dygnet runt i hela Europa. Det är bara att ringa vår jourcentral på 020878889 (från Sverige) eller +46771 878889 (från utlandet) så sköter vi resten.

Betalningsgaranti

I händelse av ett haveri eller ett akut reparationsbehov finns ett internetbaserat system som ställer ut en fordonsspecifik betalningsgaranti på 2500 EUR. Beloppet kan ökas online. Därmed kan reparationsarbetet inledas omedelbart, så att bussen snabbt är ute på vägen igen.

OMNIplus BusPool

Ersättningsbusservice för våra busskunder. Om din buss plötsligt havererar under resan erbjuder vi dig som innehavaren av mobilitetspaketet OMNIplus Basic en ersättningsbuss. Denna exklusiva tjänst erbjuds inom Tyskland. Föraren behöver bara ringa till vår jourcentral. Om skadan inte kan repareras snabbt kan föraren efterfråga en ersättningsbuss. Så fort en förfrågan kommer in beställer vi omgående en ersättningsbuss, inklusive förare, från en annan OMNIplus kund och skickar den raka vägen till haveriplatsen - förutsatt att en ersättningsbuss finns att uppbringa. Ett i förväg slutet ramavtal garanterar dig rimliga villkor och en låg administrationskostnad. I övriga europeiska länder hjälper vi dig efter bästa förmåga att hitta en ersättningsbuss.

OMNIplus TireService

Däcksservice dygnet runt om olyckan är framme! Vår exklusiva däcksservice står till förfogande för innehavare av mobilitetspaketet OMNIplus i nästan hela Europa. Servicen bygger på ett effektivt partnerskap mellan OMNIplus och Continental, Europas ledande däcktillverkare. Det är bara att ringa till jourcentralen, när som helst på dygnet. Resten tar vi hand om.

Internationell avräckningsstandard

Förutom vår höga kompetens och reparationsstandard garanterar vi våra kunder god kostnadskontroll, genom en för hela Europa gemensam kilometerkostnad för utryckning och väl definierade tillägg för arbete och reservdelsförsäljning utanför normal arbetstid. Vid användning av kortet tillkommer inga förmedlings- eller administrationskostnader.

Avräckningssystem

Utförda tjänster faktureras två gånger per månad via UTA. Den detaljerade specifikationen ger dig alltid en god överblick över dina utgifter vad du betalar för.

Ytterligare Informationen

Ulrika IhdServicenätverkschef
e-mail:
skriftlig förfrågan
tel.:
work:+46 383 196 48
mobil:
cell:+46 70 540 5638

Ytterligare Information