OMNIplus-utbytesdelar i original.

Det effektiva och miljövänliga alternativet.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Med renoverade OMNIplus-utbytesdelar i original kan du sänka dina kostnader utan att kompromissa med kvaliteten
  • Beprövad OMNIplus-kvalitet med reservdelsgaranti på 12 månader
  • Aktivt miljöskydd genom återanvändning av de utbytta originaldelarna
  • Snabb tillgänglighet

Vårt erbjudande till dig

Vårt mål är att din buss alltid ska befinna sig i toppskick och vara ekonomiskt lönsam. Med renoverade OMNIplus-utbytesdelar i original för Mercedes-Benz- och Setra-bussar kan du sänka dina kostnader utan att kompromissa med kvaliteten.

För att OMNIplus-utbytesdelar i original ska fungera lika tillförlitligt som nya delar genomgår de en noggrann renoveringsprocess. Delarna demonteras ner till sista skruv, rengörs, inspekteras, provas, sållas och renoveras professionellt. Uttjänta slitdelar byts alltid ut mot nya delar och gamla delar som inte uppfyller våra krav återvinns. Kraven på renoveringen av de gamla delarna är lika stränga som de som gäller vid serietillverkning av nya delar. Resultatet är utbytesdelar i original som uppfyller våra höga OMNIplus-standarder i fråga om precision, tekniskt skick, prestanda, säkerhet och garanti.

OMNIplus-utbytesdelar i original är dessutom ett miljövänligt val. De kräver betydligt mindre naturresurser jämfört med produktionen av nya delar. Det sänker både energiförbrukningen och CO2-utsläppen. OMNIplus-utbytesdelar i original är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativt som erbjuder dig oslagbara fördelar.

För att din buss ska förbli ett original till 100 %.

Processen

Tillgängliga OMNIplus-utbytesdelar