Fabriksrenovering.

Alltid ett alternativ som ligger i tiden.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

Reparation från OMNIplus är betydligt billigare än att byta ut aggregatet
- Fullständig renovering av aggregatet på 3–5 arbetsdagar
- Gratis byte av packningar och ventiler
- Alla arbetssteg sker efter överenskommelse med dig

Fabriksrenovering innebär att den defekta delen monteras ur fordonet, undersöks och repareras i en godkänd tillverkningsfabrik. Slutligen monteras delen det ursprungliga fordonet på nytt. Fabriksrenovering är den perfekta lösningen om en del inte är så svårt skadad och när det inte är rimligt att byta till en ny samt när delen inte kan repareras på plats. En mängd komponenter i den aktuella delen förnyas, oberoende av om de har bidragit till störningen eller inte. Som exempel byts alla bussningar, lager, tätningar och ventiler. Om vi i samband med fabriksrenoveringen skulle hitta andra svårt slitna komponenter än de som ingår i renoveringsprogrammet informerar vi dig om detta. Du får då själv besluta om dessa komponenter ska bytas, repareras eller lämnas som de är. Dra nytta av resurserna i våra tillverkningsfabriker, vårt kunnande och de låga priser vi kan erbjuda genom volymproduktion. Det som är original förblir till 100 % original.

Fördelarna i sammandrag

  • Tillverkningskompetens från EvoBus - avsevärt lägre pris än för en utbytesdel
  • Prestanda som nya produkter
  • Funktion och prestanda garanteras
  • Internationell reservdelsgaranti utan kilometerbegränsning
  • Fullständig översyn av en del inom 3-5 arbetsdagar