BusParts Catalog.

Med hjälp av vårt moderna logistik- och dokumentationssystem kan man snabbt och målinriktat leta efter de nödvändiga delarna, kontrollera tillgänglighet, priser och annan relevant information samt beställa dem dygnet runt. De flesta delar finns tillgängliga hos oss inom 24 timmar. Även du som slutkund kan du ta del av dessa fördelar och beställa online hos din serviceverkstad.

OMNIplus reservdelskatalog

I katalogen hittar du de vanligaste delarna som utsätts för naturligt slitage under drift och som är viktiga och nödvändiga för säkerheten i din buss.
Den här katalogen ger dig en översikt över de delar som är viktiga för att din buss ska arbeta säkert och tillförlitligt. Klicka i nedladdningsrutan!