Digitala tjänster

OMNIplus ON monitor: vagnparksadministration 2.0

Hjälper bussbolag att alltid ha kontroll över sina fordon och sin vagnpark

OMNIplus

Bara företagare eller arbetsledare som har koll på alla detaljer i sin vagnpark kan uppnå maximal lönsamhet. OMNIplus ON monitor erbjuder moderna telematiktjänster som gör vagnparksadministrationen avsevärt enklare och mer effektiv. Ett nytt, molnbaserat gränssnitt för fordonsdata beräknas komma ut i höst.

I OMNIplus ON Portal på OMNIplus-on.com sammanfattas alla digitala tjänster från OMNIplus. I särskilda tjänsteområden får verkstadschefer, inköpare och förare ta del av skräddarsydda tjänster som underlättar det dagliga arbetet. För vagnparksledare är OMNIplus ON monitor det dagliga verktyget för att behålla överblicken över fordons- och förardata.

Omfattande telematiktjänster från september 2019
De kostnadsfria bastjänsterna från OMNIplus ON monitor tillhandahåller redan nu praktisk information och bidrar till maximal överskådlighet i vagnparken. Vagnparksledningen kan till exempel identifiera bränslebesparingspotentialen i bussflottan med hjälp av förbrukningsvärdena eller beräkna körsträckan för bussflottan. All information är synlig i OMNIplus ON Portal – i realtid. Från och med hösten tillkommer ännu fler innovativa tjänster.

Tidsplanering
Företag inom turisttrafik tjänar på avancerad tidsplanering. Med nedladdning av förarkort och nedladdning av minne från den digitala färdskrivaren kan företag läsa av data direkt från fordonet, oberoende av var det befinner sig. Det går även att visa aktuella kör- och vilotider för föraren.

Exakta spårningstjänster
Med hjälp av spårningstjänsterna kan du när som helst hämta position och rutt för alla bussar. Positionsbestämningen uppdateras i täta intervaller med två positionshämtningar per sekund – för lokalisering i realtid. Med geostaket kan företag dessutom övervaka om fordonet kör in i eller ut ur ett fördefinierat geografiskt område.

Dubbel körstilsanalys för föraren
Körstilsanalysen utvärderar det individuella körsättet både vad gäller ett särskilt effektivt (Eco Score) och säkert (Safety Score) körsätt. Även aktiveringar av körhjälpssystem som körfältsassistent eller trötthetsvarnare beaktas i analysen. Detta hjälper företaget att identifiera förbättringspotential och utbildningsbehov.

Planering av körningar
Planering av körningar omfattar en webbaserad ruttplanering med allt bussbolaget och arbetsledaren kan behöva i det dagliga planeringsarbetet. I det förarrelaterade området i OMNIplus ON drive visas dessa uppgifter överskådligt på din dator eller alternativa enhet.

Övervakning av körningar, fordon och vagnpark
För att ta klivet in i den innovativa telematikvärlden erbjuder OMNIplus fr.o.m. september 2019 ett kostnadsfritt tjänstepaket på vagnparksnivå under namnet Övervakning av körningar. Detta omfattar utöver förbrukningsdata för bussar med konventionella drivmedel även värden för laddningsnivå eller resterande räckvidd för den nya, helt eldrivna Mercedes-Benz eCitaro.

Körstartskontroll och individuella fordonskontroller
Lagstadgade körstartskontroller och individuella kontroller kan skapas individuellt och hanteras med hjälp av funktionen Fordonskontroller. Dessa utförs av föraren med en smartphone och överförs i realtid.