Digitala tjänster

Nya OMNIplus ON SignalStore

Datapaket för effektiv vagnparksadministration.

OMNIplus

Datanätverk är A och O för att moderna fordon ska fungera felfritt och för den digitala servicevärlden. Det nya, trådlösa realtidsgränssnittet inom OMNIplus ON SignalStore ökar möjligheterna avsevärt och kan nu även användas tillsammans med system från tredjepartsleverantörer.

Även inom nyttofordonsbranschen spelar digitaliseringen en viktig roll för utvecklingen av framtidens teknik och ett bättre serviceutbud. Genom att samla de digitala tjänsterna i onlineportalen OMNIplus ON har vi skapat en integrerad bas för digitala innovationer.

Säkert datautbyte via internet
Ett nytt, virtuellt gränssnitt för fordonsdata gör det möjligt att ansluta dina bussar till ett redan befintligt managementsystem för vagnparker – i realtid och utan fysisk anslutning. Det bakomliggande, webbaserade molnet, eller ”the cloud” skyddas av flera brandväggar.

Smidig integration
Tack vare det internetbaserade API-gränssnittet (Application Programming Interface) kan fordonsdata i framtiden göras tillgänglig för tredjepartsleverantörer även utan en fysisk anslutning. Du som kund kan alltså integrera omfattande data även i redan befintliga management- och styrsystem utan att vara inloggad i OMNIplus ON Portal.

Anslutning av enskilda bussar via nätet
Från och med första kvartalet 2020 kommer enskilda fordon att kunna anslutas till gränssnittet via OMNIplus ON Portal (i avsnittet ”commerce”) mot en månadsavgift. En förutsättning är ”Bus Data Center”, som monteras som standard i alla turistbussar och i den helt elektriska Mercedes-Benz eCitaro sedan 2018. I övriga stadsbussar kan utrustningen monteras i efterhand.


Erbjudandet OMNIplus ON SignalStore

I den nya OMNIplus Portal finns från och med första kvartalet 2020 tre avancerade tjänster tillgängliga i OMNIplus ON SignalStore. Dessa tecknas separat och månadsvis för varje fordon.

Data Package light
Med ca 250 datapunkter inom kategorierna varningsindikeringar, drivlina, dörrar och luckor, fordonsinformation, chassi och hjul samt fordonsbatteri och drivmedel. Här ligger kundfördelarna framför allt i en effektiv vagnparksadministration för fordon med konventionella drivmedel.

Data Package plus
Med ca 250 ytterligare datapunkter via FMS 4.0, bland annat högvoltsystem, klimatanläggning och utökade GPS-data. Här ligger kundfördelarna i en effektiv vagnparksadministration och implementering av laddningsstrategier för eldrivna fordon.

Data Package diagnostic
Erbjuder olika diagnosdata mot fjärrgränssnittet samt korttester i maskinläsbart format samt som PDF-dokument, vilka tidigare endast kunde avläsas via Daimler ”Xentry Diagnosis”. Kunden får på så sätt mycket god överblick över service- och underhållsbehov och kan påskynda adekvat felavhjälpning.