Reservdelar och tillbehör, Service

Ett brett serviceutbud för mer säkerhet

OMNIplus har gjort en mängd åtgärder för att möta utmaningarna med COVID-19-pandemin.

OMNIplus
  • OMNIplus servicenätverk tar din säkerhet på allvar
  • Professionellt säkerhetsutrustad förarhyttsdörr med skiljeglas
  • OMNIplus eShop: möjlighet att beställa delar online
  • OMNIplus rekommendrar regelbunden kontroll av filtren i passagerarutrymmet

"Säkerheten först" är givetvis en av de allra viktigaste grundstenarna för Daimler Buses, Mercedes-Benz och Setra. Vår eftermarknad OMNIplus har därför tagit fram en mängd skyddsåtgärder som kan hjälpa bussföretagen att ta sig igenom COVID-19-pandemin på ett säkert sätt.

OMNIplus servicenätverk tar din säkerhet på största allvar
Med tanke på den pågående COVID-19-pandemin, behöver vi ta till extra skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning. På grund av detta, har Daimler buses eftermarknad OMNIplus tagit fram strikta regler för att förhindra smittspridning.

"Våra kunder hälsa, deras resenärer samt våra anställdas välbefinnande är vår högsta prioritet", understryker Ulrich Bastert, Head of Marketing, Sales and Customer Services på Daimler Buses. "Kraven som gäller då en Mercedes-Benz eller Setra-buss kommer in till en av våra verkstäder för att servas eller underhållsrepareras är därför givetvis otroligt strikta. Våra serviceverkstäder har vidtagit stora försiktighetsåtgärder för att se till att eventuell smittspridning verkligen minimeras", fortsätter han.

Detta börjar redan då bussen anländer och tas emot på serviceverkstadens gårdsplan, utan någon direktkontakt med servicepersonalen. Inne i byggnaden, visar tydliga markeringar i golvet var man som kund kan uppehålla sig under besöket för att kunna upprätthålla rätt avstånd till andra. I alla utrymmen har städningen intensifierats, samtidigt som desinfektionsdispensers finns tillgängliga. Reservdelar som har beställts och ska hämtas ut, läggs på mottagningsdisken där kunden själv kan plocka upp dem.

Oavsett om det handlar om nycklarna, ratten eller andra delar av instrumenteringen - så rengörs varje del av bussen, som vidrörts under besöket på serviceverkstaden, noggrant. Framför allt, så vädrar de anställda på serviceverkstaden fordonet - 20 minuter utomhus innan bussen förflyttas vid ankomst och samma procedur upprepas sedan innan bussen återlämas till kunden.

Professionellt säkerhetsutrustad förarhyttsdörr med skiljeglas
Säkerheten för föraren är av största vikt inom Daimler Buses. Med utgångspunkt i detta, så erbjuder OMNIplus säkerhetsutrustade förarhyttsdörrar med skiljeglas (i full storlek) för bussar från båda våra märken; Mercedes-Benz och Setra. Den här eftermonteringslösningen, som är gjord av härdat glas eller av högkvalitativt polykarbonat, finns redan tillgängliga för många av våra bussmodeller.

Räckvidden för friskluftstillförsel kan utökas
Vid vanliga utetemperaturer mellan 8 och 26 grader Celsius använder luftkonditioneringssystemet den maximala nivån av frisk luft (mellan 80 och 100 procent). På detta sätt kan luft bytas ut kontinuerligt och snabbt, var till varannan minut.

Både vid låga och höga temperaturer fungerar luftkonditioneringssystemen i så kallat blandluftläge. Här sker förnyelsen av frisk luft i interiören var fjärde minut.

På begäran från kunden kan det maximala antalet friska luftar i luftkonditioneringssystemen i Mercedes-Benz Tourismo, Setra ComfortClass 500, TopClass 500 och S 531 DT dubbeldäckarserier samt i alla stadsbilar ökas med så mycket som 33 eller 40 procent genom att dessutom utvidga utetemperaturområdet för maximal friskluftstillförsel uppåt och nedåt.

 

Mercedes-Benz "Safer Travel"

COVID‑19 – informationsblad för turistbussföretag

Till Mercedes-Benz artiklar

Setra "Safer Travel"

COVID‑19 – informationsblad för turistbussföretag

Till Setra artiklar

OMNIplus eShop: Beställning av reservdelar online till dina bussar
OMNIplus ON commerce och OMNIplus eShop ger dig som kund snabb direktacess till hela vårt reservdelsutbud genom bara några få klick. Under den pågående COVID-19-pandemin, är denna service som är helt online-baserad, ett värdefullt alternativ för att se till att man alltid har tillgång till de reservdelar som behövs för att hålla flottan igång.

Hela produktutbudet av reservdelar för Mercedes-Benz och Setra-bussar finns tillgängliga i OMNIplus eShop. Dessutom kan respektive bussbolags flotta läggas in i systemet. Detta möjliggör att rätt reservdelar därmed visas automatiskt. Med bara ett klick, visas det om delen ifråga finns tillgänglig hos den valda serviceverkstaden. Genom QuickCollect hittar kunden de mest begärda reservdelarna. För extra tydlighet, är de uppdelade i 14 olika kategorier -> Genom QuickCollect hittar kunden de mest begärda reservdelarna och för extra tydlighet, är de uppdelade i 14 olika kategorier.

Ökad säkerhet i tider med COVID-19

Till Mercedes-Benz artiklar

Hygien- och skyddsåtgärder under COVID-19-krisen

Till Setra-artiklar