Reservdelar och tillbehör, Service

Desinficera kontaktytor utan skador

Fel rengöringsprodukter kan skada ytor.

OMNIplus

Hygienåtgärder i bussar är viktigare än någonsin. För närvarande ägnas särskild uppmärksamhet åt regelbunden rengöring av ytor, handtag och skenor i fordonet. Men var försiktig: använd alltid rengöringsprodukter som uppnår det avsedda syftet utan att ha några oönskade biverkningar. Följande tabell ger en översikt över antivirala komponenter som kan skada material som används i buss- eller bussinteriören. OMNIplus rekommenderar att du undviker dem.

Vi rekommenderar att du undviker följande ämnen: Potentiella konsekvenser av användningen av dessa ämnen:
Produkter som innehåller komponenter baserade på aktivt syre (t.ex. ozon eller väteperoxid). Användning kan bland annat leda till blekning, korrosion och för tidig åldring i tätningar och plast.
Produkter som innehåller nanopartiklar, särskilt nanotitandioxid (nano TiO2). Nano TiO2 är ett misstänkt cancerframkallande ämne. Användning kan också orsaka okända hälsoskador på personer som kör i fordonet.
Produkter som innehåller halogener, aktivt klor och klorerade komponenter. Användning kan leda till missfärgning, blekning, korrosion och för tidig åldring i tätningar och plast.
Produkter som innehåller tungmetaller och deras salter. Användning kan leda till hälsoskador på busspassagerare och kemiska brännskador. Dessutom kan användningen av sådana produkter orsaka korrosion.
Produkter som innehåller kontrollerade ämnen. Användning kan leda till hälso- och miljöskador.
Obs! Vissa av ämneklasserna kan också vara förbjudna enligt EU: s REACH-riktlinje.

Vårt tips: läs informationen på förpackningen och jämför den med tabellen. Fråga din OMNIplus-servicepunkt om lämpliga desinfektionsmedel för kontaktytor i bussarinteriören, som ger ett effektivt skydd samtidigt som de är försiktiga med materialet.