Reservdelar och tillbehör

COVID-19-skyddsutrustning för Sprinter City

Nytt: Förarskyddskabiner, extra förarskiljevägg och desinfektionsautomater.

OMNIplus

COVID-19-skyddsutrustning för Sprinter City

Nytt: Förarskyddskabiner, extra förarskiljevägg och desinfektionsautomater.

Säkerhet och Mercedes-Benz, dessa begrepp är oskiljaktigt förenade med varandra. Även under COVID-19-pandemin: De nya utrustningarna reducerar överföringsriskerna för förare och passagerare i Sprinter City.

Handhygien på minibussen: kontaktlös automat för desinfektionsmedel nära ingångsdörren.

Skydd mot droppsmitta: extra förarskiljevägg av glas för ett säkert avstånd mellan passagerare och förare.

Omfattande skydd mot droppsmitta: förarskyddskabin av glas med reglerbar dörr med öppning för biljettförsäljning.

Kontaktlös handdesinfektion för passagerare.
Smittsäkerheten börjar redan vid påstigningen på den kompakta linjebussen: Handhygien är viktigt även på bussen. Mercedes-Benz erbjuder därför kontaktlösa automater för desinfektionsmedel för Sprinter City 45 och Sprinter City 75. De monteras på ett greppvänligt sätt i påstigningsområdet på den standardmässiga förarskiljeväggen och hindrar redan här en möjlig virusöverföring. Kontaktlösa automater förhindrar, att användarnas händer vidrör automaterna. De sensorstyrda automaterna kan levereras för nya fordon på fabrik och kan eftermonteras på fordon i den aktuella City-generationen.

Förarskydd mot droppsmitta.
Stadsbussförare har ofta omedelbar kontakt med sina passagerare. Därför är den slutna avskiljningen av förarsätet av särskild betydelse i dessa COVID-19-pandemi-tider. För att undvika direkt droppöverföring på grund av kontakt med passagerare har Mercedes-Benz utvecklat två professionella förarskyddsutrustningar av glas för Sprinter City 45 och Sprinter City 75.

Nya fordon utrustas med en förarskyddskabin på begäran. De är baserade på stora glaskomponenter av säkerhetsglas, förfogar över en reglerbar genomgångsdörr till passagerarutrymmet såväl som en förslutbar biljettlucka. De minimerar dessutom luftväxlingen mellan förarhytten och passagerarutrymmet. Alternativt kan även nya fordon och redan levererade minibussar av den senaste generationen av Sprinter City utrustas eller efterutrustas med en stor förarskiljeväg. Denna består likaså av genomskinligt säkerhetsglas och erbjuder gott skydd vid förarsätet mot direkt droppöverföring från passagerarutrymmet.

COVID-19-skyddsutrustning Extrautrustning Eftermontering
Förarskyddskabin
Extra förarskiljevägg
Desinfektionsautomater