Dijagnostička šifra nepravilnosti u radu.

Pregled najvažnijih činjenica

  • Prepoznavanje kodova grešaka samodijagnostičkog sistema
  • U svakom trenutku dostupno na mreži

Pored dijagnostike (STAR Diagnosis), direktno pristupite brojnim šiframa za nepravilnosti u radu pomoću dijagnostičkog operativnog sistema. Različiti sistemi i verzije dijagnostike beleže šifre za nepravilnosti u radu i omogućavaju njihovo brzo otkrivanje. Klikom na kućicu sa desne strane OMNIplus šifre nepravilnosti u radu su dostupni u svakom trenutku i u potpunosti su ažurirane.