Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Propisi i digitalni kontrolni uređaji.

Vaši fozači su u formi – fizički i mentalno.

Pregled najvažnijih činjenica

  • Upoznavanje vaših saradnika sa pravilima u vezi sa prevozom putnika
  • Prenošenje znanja o carinskim odredbama i krijumčarenju ilegalnih imigranata
  • Obuka u vašim prostorijama ili u jednoj od naših servisnih radionica

Dobre vozače ne može ništa zameniti. Želite da vaši vozači budu upoznati sa propisima u vezi sa prevozom putnika i da znaju da ih primene. Naša OMNIplus obuka za propise i digitalne kontrolne uređaje pruža vašim vozačima sveobuhvatno znanje o vremenima vožnje i odmora, zakonu o radu, rukovanju digitalnim kontrolnim uređajima i drugim propisima važnim za obavljanje prevoza putnika. Osim toga, obuka ih upoznaje sa opasnostima krijumčarenja ilegalnih imigranata i informiše ih o važnim carinskim odredbama.

Jednodnevna obuka se održava u vašim prostorijama ili u nadležnom OMNIplus BusWorld Home centru, kao i u servisnim radionicama koje su uključene u mrežu.

Ovi sadržaji su obuhvaćeni obukom "Propisi i digitalni kontrolni uređaji":

  • Socijalni propisi Evropske zajednice, uredba o licima koja obavljaju prevoz putnika, zakon o radu
  • Rukovanje digitalnim kontrolnim uređajima
  • Pravni propisi koji se odnose na kriminal u drumskom saobraćaju