Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Obuka za hitne situacije.

Ostanite pribrani, čak i u složenim situacijama.

Pregled najvažnijih činjenica

  • Obuka u pravilnom reagovanju u kritičnim situacijama
  • Samouverenost prilikom osiguravanja mesta nezgode i pružanja pomoći putnicima
  • Vaši vozači ulivaju poverenje jer vladaju situacijom

Čak i najbolji autobus i najobučeniji vozač mogu da se nađu u kritičnoj situaciji. Želite da vaši zaposleni budu spremni kada dođe do neočekivanih situacija, da mogu da pruže prvu pomoć i da sekundarna oštećenja svedu na minimum. To je od neprocenjivog značaja za vašeg vozača, vaše putnike i imidž vašeg preduzeća.
Naša OMNIplus obuka za hitne situacije sadrži sve one informacije kojima vaši vozači treba da raspolažu u hitnim situacijama. Naučiće kako da pravilno procene opasnost, kako da obezbede mesto nezgode, kako da smanje opasnost od sekundarnih nezgoda i preduzmu odgovarajuće mere – na primer, kako i kada da profesionalno ugase požar. Kako da pravilno obezbede teret se uči pomoću praktičnih vežbi. Ovo sprečava oštećenja vozila i tereta i povećava bezbednost putnika.