Servisni ugovor Premium Regional.

Kompletan OMNIplus paket - podržan od strane servisnog partnera koga Vi izaberete

Servisni ugovor Premium Regional nudi Vam kompletnu brigu o Vašem vozilu : omogućava da planirate unapred i da imate na raspologanju maksimalno moguć broj vozila. Servisiranje će sprovoditi jedan ili dva OMNIplus partnera po Vašem izboru. Sa ovim ol-inkluziv paketom pokrivamo ne samo redovno servisiranje, već takođe i popravke na celom vozilu i pogonskoj grupi, uključujući sve popravke potrošnih delova. U okviru ovog ugovora takođe nudimo i zamenu aktivnih antivirusnih filtera u toku radova na održavanju vozila.

Specifikacija usluga:

Sve popravke na vozilu
Redovno servisiranje vozila u skladu sa standardima proizvođača
Reparacija ili zamena potrošnih delova

Možete izabrati sledeće dodatne pakete

Gume
Zakonski obavezne inspekcije izduvnih gasova/opšte/sigurnosne
OMNIplus Uptime

Za više detalja i kompletnu specifikaciju usluga pogledajte ugovornu dokumentaciju.