Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Obuka pravilne komunikacije.

Vaši vozači su komunikacioni kanal vaše kompanije.

Pregled najvažnijih činjenica

  • Upoznavanje sa tehnikama ponašanja i komunikacije
  • Dokazano unapređuje vezu sa korisnicima
  • Optimizuje sigurnost u komunikaciji sa putnicima i u vezi sa njihovim pojedinačnim zahtevima

U životu dolazi do nesporazuma. Dopašće vam se kurs na kom se vaši vozači obučavaju da unaprede svoje komunikacione sposobnosti, poboljšaju interakciju sa putnicima i, konačno, povećaju lojalnost klijenata. Vaši vozači će steći samopoudanje za savladavanje različitih situacija.
OMNIplus obuka pravilne komunikacije vašim vozačima pruža prave veštine. Naši stručni psiholozi obučavaju vaše zaposlene pomoću praktičnih primera, bihejvioralnih i komunikacionih tehnika za prevladavanje kritičnih situacija zasnovanih na važnom načelu komunikacije usmerene ka klijentu; pomenute tehnike se usvajaju na osnovu igranja uloga i analizom primera i povećavaju oblast akcije vaših vozača u konfliktnim situacijama kao i poverenje putnika.