BusPoint (servisni centar za hitne situacije)

Delokrug rada

Servis

  • Samo popravke u sklopu OMNIplus 24h SERVICE
  • Standardne osnovne kvalifikacije zaposlenih za zamene rezervnih delova u hitnim situacijama
  • Dostupni dijagnostički sistemi za autobuse
  • Osnovni inventar posebnih alata za autobuse
  • Saradnja sa A/C stručnjacima uključujući i klima uređaje
  • Prihvatanje OMNIplus ServiceCard

Radno vreme

  • OMNIplus 24h SERVICE

*Samo na izvoznim tržištima sa manjim asortimanom rezervnih delova