eCitaro servisne usluge.

Prigodni servisni moduli za svačije potrebe.

Najvažnije činjenice u pregledu

  • Standardna podrška za radionice klijenata
  • Radioničke usluge u sopstvenim stručnim centrima
  • Usluge u radionicama klijenata
  • eBasic servisni ugovor i ePremium servisni ugovor
  • Pokazna radionica i centar za obuke za električnu mobilnost u Dortmundu

Podrška po meri klijenta.
Sa OMNIplus, EvoBus brendom za Mercedes-Benz i Setra autobuse, pružamo podršku klijentima za sve vreme eksploatacije vozila. Kompleksni OMNIplus servisni koncept, koji se sastoji od više koordinisanih pojedinačnih modula, daje najbolju moguću podršku. Koncept pokriva standardnu podršku radionicama klijenata i servisne usluge preko servisnih ugovora, koje se realizuju u OMNIplus servisnim centrima, uz dodatak pomoći u upravljanju autobuskim depoima koju pružaju zaposleni u OMNIplus. Ovakva, već dokazana ponuda je takođe prilagođena, između ostalog i zahtevima elektromobilnosti u formi novih e-servisnih ugovora . Prilikom kupovine novog eCitara, kao standardne opcije uključene su petogodišnja garancija za visokonaponsku bateriju, kao i redovno održavanje, reparacija ili zamena komponenti visokonaponskog sistema. U okviru eBasic  ili ePremium servisnog ugovora, takođe imate mogućnost proširenja spektra servisnih usluga po uanpred definisianim cenama. Kao dodatak OMNIplus nudi sopstvenu pokaznu radionicu u kombinaciji sa centrom za obuku za elektromobilnost u Dortmundu. OMNIplus kvalifikacije za električna vozila pokrivaju čitav niz obuka, od uopštenih sigurnosnih obuka za rad pod visokim naponima, do posebnih obuka za specijaliste za električna vozila i specijalnih modula za trenere.

Naše usluge startuju kada kupite Vaš autobus.
Servisne usluge, održavanje i popravke se menjaju sa dolaskom elektromobilnosti. To je glavni razlog zašto je Mercedes-Benz pripremio kompletan, napravljen u skladu sa Vašim potrebama, servisni koncept za OMNIplus servisni brend. Mi smo posvećeni podršci koju Vam pružamo na najbolji mogući način, kako bi upravljali tranzicijom ka elektromobilnosti. Možete se pouzdati u dokazani izbor OMNIplus servisnih ugovora, koje smo prilagodili zahtevima elektromobilnosti i koje transformišemo u modularni koncept, sa upoznavanjem novih tehnologija u oblasti baterija za električna vozila. Na ovaj način možete objediniti optimalno servisiranje Vaših flota električnih autobusa sa Vašim sopstvenim zahtevima koje ispunjavaju sledeći moduli: osnovna garancija na visokonaponsku bateriju, produžena garancija na visokonaponsku bateriju i e-servisni ugovori.

Kupovina eCitara kao standard donosi osnovnu garanciju na visokonaponsku bateriju i dvogodišnju (do 200.000 km) garanciju na visokonaponske komponente . Osnovna garancija pokriva kvarove do 10 godina za baterije ili potrošnju do 280MWh električne energije po bateriji ili baterijskom sklopu, a za NMC baterije do 5 godina za baterije ili potrošnju od 60 do 80MWh po baterijskom sklopu.Takođe je moguće proširenje specifikacije usluga (održavanje ili popravke) po transparentnim troškovima. Na taj način, sa kompletnom podrškom, možete dočekati budućnost u vidu potpunog električnog pogona vozila i možete računati na nas kao Vašeg pouzdanog partnera.

Sa sigurnošću u budućnost.
Ukoliko kompanije koje se bave autobuskim prevozom žele da izvode radove održavanja i popravke različitih nivoa u sopstvenim radionicama, konsultantske usluge za kompletan eMobility sistem takođe uključuju informacije vezane za neophodnu radioničku opremu, zahtevani nivo obuka zaposlenih, kao i za kompletan koncept obuka.

OMNIplus je u Dortmundu formirao jedinstvenu pokaznu radionicu, povezanu sa centrom za obuke za elektromobilnost. To je mesto gde se obučavaju zaposleni i servisni tehničari iz radionica naših klijenata. Sertifikati o završenim obukama pokrivaju širok spektar tema, od obuka za čišćenje do sigurnosnih obuka za visokonaponske sisteme i trening modula za instruktore. Dodatno, klijenti posetom Dortmundu mogu videti sve zahteve koji su neophodni za formiranje radionice za električne autobuse. Mercedes‑Benz je u formiranje pokazne radionice utkao višegodišnja iskustva sa  hibridnim pogonom i pogonom na vodonik .

Mi takođe, preko OMNIplus usluga kreiranih da ispune zahteve elektromobilnosti, ozbiljno planiramo budućnost Vašeg eCitara . To znači da će Vaši električni autobusi dugo biti na putu  sigurni, pouzdani i sa predvidivim troškovima eksploatacije.