Servisni centri namenjeni autobusima.

Pregled najvažnijih činjenica

  • Radionice specijalizovane za autobuse
  • Velika efikasnost radioničkih procesa
Busspezifische Werkstattplätze

Kada rade na vašem zahtevu naši zaposleni to rade u servisnim centrima osimšljenim da ispune zahteve koji se odnose na popravke autobusa. Poseban alat i pametan i promišljen postupak vođenja evidencije garantuju efikasan, visoko-kvalitetan rad.