Posuda sredstva za gašenje požara.

Posuda sredstva za gašenje požara: Novina u asortimanu rezervnih delova.

Pregled najvažnijih činjenica

  • Brzo gašenje požara u motornom prostoru vodenom maglom pod visokim pritiskom
  • Godišnje održavanje je zakonski propisano
  • Putem zamene, novi deo možete da dobijete povoljno i u skladu sa zaštitom životne sredine

Posuda sredstva za gašenje požara za uređaje za zaštitu od požara proverenog OMNIplus kvaliteta

Vodena magla pod visokim pritiskom u uređaju za gašenje požara veoma efektivno gasi požar u motornom prostoru vašeg autobusa.
Ona direktno gasi požar i brzo hladi mesto požara, što ograničava oštećenja.
Kako bi funkcionisanje uređaja za gašenje požara bilo zagarantovano, pored godišnjeg održavanja celog sistema za gašenje požara, svake četiri godine potrebno je izvršiti zamenu tečnosti u posudi sredstva za gašenje požara. To je neophodno, jer se tokom vremena menjaju karakteristike sredstva za gašenje požara i ono može postati neupotrebljivo. Samo zamenom posude sredstva za gašenje požara moguće je održati njegovu funkcionalnost kao i važenje dozvole za rad sistema za zaštitu od požara.
OMNIplus servisna radionica u vašoj blizini zamenom posude za sredstvo za zaštitu od požara nudi vam povoljnu i ekološki prihvatljivu opciju u odnosu na ugradnju novog dela.