Ponovno obrađeni OMNIplus originalni delovi.

Efikasna i ekološki prihvatljiva alternativa.

Pregled najvažnijih činjenica

  • sa remontovanim ponovno obrađenim OMNIplus originalnim delovima možete da smanjite troškove a da pri tom ne štedite na kvalitetu
  • dokazani OMNIplus kvalitet sa garancijom od 12 meseci za zamenjene delove
  • aktivna zaštita životne sredine ponovnom obradom originalnih delova
  • brza dostupnost

Naša ponuda za vas.

Naš cilj je da vaše vozilo sve vreme ostane efikasno i profitabilno. Sa remontovanim ponovo obrađenim OMNIplus originalnim delovima za Mercedes-Benz i Setra autobuse možete umanjiti troškove a da pri tom ne štedite na kvalitetu.

Kako bi se obezbedilo da OMNIplus ponovo obrađeni originalni delovi budu pouzdani kao novi delovi, oni se pažljivo remontuju. Stari delovi se rastavljaju do poslednjeg zavrtnja, čiste se i sortiraju, pre nego što budu poslati na industrijsko remontovanje. Pohabani delovi se uvek zamenjuju novim delovima, a stari delovi koji više ne ispunjavaju naše zahteve se recikliraju na ekološki prihvatljiv način. Zahtevi u pogledu obrade starih delova odgovaraju visokim standardima kvaliteta za nove delove u serijskoj proizvodnji. Konačni rezultat je originalni ponovo obrađeni deo koji zadovoljava visoke OMNIplus standarde u pogledu preciznosti dimenzija, tehničkog statusa, efikasnosti, bezbednosti i prava na garanciju.

Korisnici koji izaberu OMNIplus modifikovane originalne delove doprinose i očuvanju životne sredine: U odnosu na proizvodnju novih delova, potrebno je manje sirovina. To smanjuje potrošnju energije i emisije CO2. Iskoristite impresivne prednosti OMNIplus modifikovanih originalnih delova kao jeftiniju alternativu koja doprinosi smanjenju troškova.

Omogućuje da vaše originalno vozilo ostane 100% originalno.

Ponovna obrada OMNIplus originalnih delova

Dostupni modifikovani delovi