Mobilitätseingeschränkter Menschen benutzt die Ein- und Ausstiegshilfe.

Zasady postępowania z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Uczy stosownego zachowania i profesjonalnego postępowania.

Najważniejsze fakty w skrócie

  • wykształcenie wrażliwej postawy i niezbędnej pewności siebie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi ruchowo
  • nauka optymalnego postępowania z wózkami inwalidzkimi i urządzeniami ułatwiającymi poruszanie się
  • odświeżenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Jednodniowe szkolenie może być przeprowadzone u Ciebie na miejscu lub we właściwym dla Twojej lokalizacji OMNIplus BusWorld Home a także w uczestniczących w programie punktach serwisowych.Centralnymi tematami tego szkolenia są:

  • wyczulenie na przejawy niepełnosprawności i stosowne zachowanie wobec osób o ograniczonej sprawności ruchowej
  • ostrożne postępowanie z wózkami inwalidzkimi i innymi urządzeniami ułatwiającymi poruszanie się
  • korzystanie z urządzeń pomocniczych do wsiadania i wysiadania
  • ratowanie i układanie osób chorych i rannych
  • kontrola funkcji życiowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • opatrywanie  rannych z poważnymi krwawieniami
  • postępowanie z ludźmi w szoku