Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Przepisy i tachografy cyfrowe.

Uczy przepisów z zakresu czasów jazdy i odpoczynku i przygotowuje Cię na kolejną kontrolę.

Najważniejsze fakty w skrócie

  • uwrażliwia Twoich pracowników na przepisy obowiązujące w transporcie osobowym
  • pogłębia wiedzę z zakresu przepisów celnych i przemytu nielegalnych imigrantów
  • szkolenie odbywa się u Ciebie na miejscu lub w jednym z naszych puntów serwisowych

Dobrzy kierowcy są po prostu nie do zastąpienia. Chcesz, aby Twoi kierowcy nie tylko znali przepisy dotyczące przewozów pasażerskich ale potrafili się do nich stosować. Na naszych szkoleniach OMNIplus z zakresu przepisów i urządzeń kontrolnych Twoi kierowcy zdobędą obszerną wiedzę z zakresu obowiązujących czasów jazdy i odpoczynku, prawa pracy, obsługi tachografu cyfrowego a także innych przepisów, których znajomość jest niezbędna w przewozach pasażerskich. W trakcie szkoleń wyczulamy również naszych kursantów na zagrożenia związane z przemytem nielegalnych imigrantów i informujemy ich o najważniejszych przepisach celnych.

Jednodniowe szkolenie odbywa się u Ciebie na miejscu lub we właściwym dla Twojej lokalizacji OMNIplus BusWorld Home a także w uczestniczących w programie punktach serwisowych.

W ramach szkolenia "Przepisy i tachografy cyfrowe” poruszane są następujące treści:

  • europejskie przepisy z zakresu prawa socjalnego, rozporządzenie w sprawie kierowców, przepisy ustawy o czasie pracy
  • obsługa tachografu cyfrowego
  • przepisy prawa dotyczące zwalczania przestępczości w ruchu drogowym