Mercedes-Benz Bus beim Fahrertraining auf nasser Fahrbahn.

Aktualne informacje.

Zasady postępowania podczas szkoleń stacjonarnych w warunkach pandemii COVID 19

Najważniejsze fakty w skrócie

  • Wznowienie naszych szkoleń stacjonarnych
  • Przyszłe zobowiązanie do wykonywania autotestów na COVID-19 przed rozpoczęciem szkoleń OMNIplus

Drodzy uczestnicy i koordynatorzy szkoleń,

aktualny rozwój wydarzeń i decyzje rządu federalnego na szczęście pozwalają nam na ponownie włączenie do oferty regularnych szkoleń w naszych zakładach w Neu-Ulm, Mannheim i Dortmundzie.

Oczywiście, nadal wymagana jest szczególna ostrożność, a przestrzeganie opracowanych przez nas procedur higieny jest podstawą naszych szkoleń.

Sytuacja na najbliższe tygodnie przedstawia się więc następująco:

Zgodnie z dotychczasową praktyką będziemy teraz ponownie wysyłać zaproszenia na nasze szkolenia z 6-tygodniowym wyprzedzeniem.
Odwołania nadsyłane na krótko przed terminem szkolenia, które uwarunkowane będą nieoczekiwanymi zmianami w zakresie liczby nowych przypadków zachorowań, będą nadal możliwe - będziemy starać się informować o tym możliwie jak najwcześniej.
Nadal obowiązują nasze procedury higieny COVID 19 (zachowanie dystansu, noszenie masek zakrywających usta i nos, regularne wietrzenie, mycie rąk, ...)
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przedstawić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć następujący dokument:
- negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR/test antygenowy nie starszy niż sprzed 24h) lub
- negatywny wynik autotestu (patrz następny akapit "Stosowanie autotestów na COVID-19”) lub
- dowód pełnej ochrony poszczepiennej (14 dni po zakończonej serii szczepień) lub
- zaświadczenie o wyzdrowieniu po odbytej infekcji COVID-19 (nie starsze niż 6 miesięcy).

Stosowanie autotestów na COVID-19 w szkoleniach Bus & Coach Trainings:

- Uczestnicy są odpowiedzialni za prawidłowe stosowanie autotestów i odpowiedzialne postępowanie w przypadku ewentualnych pozytywnych wyników.
- Autotest należy przeprowadzić 15 do 30 minut przed wejściem do budynku szkoleniowego (np. na parkingu lub w hotelu). Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że po 30 minutach wynik może być zniekształcony i wyświetlany nieprawidłowo.
- Negatywny wynik testu należy pokazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć. Zostanie on odpowiednio udokumentowany przez instruktora.
- Testy muszą zostać zakupione przez Ciebie lub Twojego pracodawcę. Koszty zakupu nie są przez nas zwracane.
- Wszystkie dane i informacje zarejestrowane przez nas w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19 będą przez nas automatycznie usuwane lub niszczone po upływie czterech tygodni.

UWAGA: Powyższe regulacje obowiązują ze skutkiem natychmiastowym również w naszym ośrodku szkoleniowym w Dortmundzie.

Liczymy na odpowiedzialną postawę każdej osoby zarówno w zakresie samego przeprowadzania testu, jak również podczas postępowania z jego wynikiem.

Prosimy o przekazanie tej informacji uczestnikom szkolenia podlegającym pod Twój obszar odpowiedzialności. Poinformujemy Cię, gdy tylko będziemy mieli nowe informacje.

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie. Cieszymy się, że będziemy mogli Cię ponownie powitać na naszych szkoleniach.

Życzymy dużo zdrowia!

Z poważaniem
Bus & Coach Training EvoBus