OMNIplus BusPort

Zakres usług tej kategorii

Serwis

  • Naprawy autobusów marki Mercedes-Benz i/lub Setra
  • ustandaryzowane podstawowe kwalifikacje pracowników uzupełnione programem minimalnym minimalnego uczestnictwa w szkoleniach OMNIplusServiceTraining dla różnych zakresów (ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja, elektryka, zespoły, podwozie/hamulce, części zamienne)
  • Systemy diagnostyczne dla autobusów
  • Bogaty zasób specjalistycznych narzędzi przystosowanych do naprawy autobusów
  • Własni specjaliści od klimatyzacji albo przynajmniej współpraca ze specjalistą od klimatyzacji, włącznie ze sprzętem obsługowym
  • Oferta obejmująca wszystkie usługi i produkty serwisowe OMNIplus oraz akceptacja kart OMNIplus ServiceCards
  • Koncepcja mobilności ze smartem

Części

  • Zaopatrzenie w części dla autobusów Mercedes-Benz i/lub Setra wg kategoryzacji OMNIplus BusPort
  • Pracownicy certyfikowani w zakresie wiedzy o częściach

Godziny otwarcia

  • standardowe dla danego państwa godziny otwarcia w całej Europie