Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Wettelijke bepalingen.

Auteursrecht

Copyright 2001-2021 EvoBus Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, grafieken, audio-, video- en animatiebestanden en arrangementen zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Deze mogen noch voor commerciële doeleinden noch voor verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd en op andere websites worden gebruikt. Een aantal internetpagina's van EvoBus Nederland B.V. bevat ook foto's die onderworpen zijn aan het auteursrecht van diegene die deze ter beschikking hebben gesteld.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de internetpagina's van EvoBus Nederland B.V. vermelde merken wettelijk beschermde handelsmerken van EvoBus Nederland B.V. of Daimler AG, met inbegrip van de modelnamen en alle logo's en emblemen van de onderneming.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de internetpagina's van EvoBus Nederland B.V. vermelde merken wettelijk beschermde handelsmerken van EvoBus Nederland B.V. of Daimler AG, met inbegrip van de modelnamen en alle logo's en emblemen van de onderneming.

Toekomstgerichte verklaringen

Heel wat internetpagina's bevatten toekomstgerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op inschattingen van het management van EvoBus Nederland B.V. of Daimler AG. Door het gebruik van woorden zoals "verwachten", "schatten", "rekenen op", "voorzien" en "plannen" op deze internetpagina's proberen wij toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen geven de visie van EvoBus Nederland B.V. of Daimler AG op toekomstige gebeurtenissen weer op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden. Zoals wordt uitgelegd in de rapporten die Daimler AG bij het Amerikaanse beurstoezicht U.S. Securities and Exchange Commission indient (met inbegrip van het meest recente jaarverslag Form F), kunnen heel wat invloeden ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier gemaakte inschattingen. Tot dergelijke invloeden behoren onder andere veranderingen in de algemene economische toestand en bedrijfsomstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentepeil, invoering van concurrerende producten, onvoldoende aanvaarding van nieuwe producten en diensten en veranderingen in de ondernemingsstrategie. EvoBus Nederland B.V. en Daimler AG wijzen elk bedoeling of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te houden, omdat deze uitsluitend gebaseerd zijn op omstandigheden op de dag dat ze werden gepubliceerd.

Producten en prijzen

Na de publicatie van bepaalde pagina's kunnen nog wijzigingen zijn opgetreden. De informatie op deze website moet worden beschouwd als bij benadering. Prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot het standaardgamma behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch bepaald. Deze website kan ook types en diensten bevatten die in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. Verklaringen over prijzen en serie-uitrustingen, over wettelijke, juridische en fiscale bepalingen en gevolgen zijn slechts in bepaalde landen geldig. De op de dag van de levering geldende prijzen zijn geldig. Voor de bindende laatste stand neemt u contact op met een algemene vertegenwoordiging of een dochteronderneming.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een contactpunt voor buitengerechtelijke oplossingen met betrekking tot de contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten. U bereikt het ODR-platform via deze link:

Informatie volgens § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Dit geldt voor Duitse gebruikers: Daimler AG zal niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de VSBG en is niet wettelijk verplicht om dit te doen.

Meer informatie: