Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Gegevensbescherming.

Opt-out-cookie instellen

EvoBus Nederland B.V. verwelkomt u graag op onze website en is blij dat u interesse hebt in onze onderneming en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig en willen dat u zich bij het bezoek van onze internetpagina's op uw gemak voelt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waarmee we rekening houden in onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens het bezoek aan onze websites worden verzameld volgens de wettelijke privacybepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie zich bevindt. Ons privacybeleid richt zich als 100% dochteronderneming van Daimler AG voor het overige naar de in het Daimler-concern geldende gedragscodes. Websites van EvoBus Nederland B.V. kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarvoor deze verklaring omtrent gegevensbescherming niet geldt. EvoBus Nederland B.V. respecteert uw persoonlijke levenssfeer.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek op. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen wanneer u deze zelf aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en oormerking

EvoBus Nederland B.V. gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het technische beheer van websites, klantenbeheer, productenquêtes en voor marketing alleen in de daarvoor nodige omvang. Inlichtingen over resp. de overdracht van persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen gebeuren enkel in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agentschappen en dochterondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en de naleving van onze gedragscodes.

Cookies

EvoBus Nederland B.V. gebruikt cookies om voorkeuren van de bezoekers bij te houden en de websites dienovereenkomstig optimaal te kunnen vormgeven. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk (2 jaar) op uw vaste schijf worden bewaard. Deze vereenvoudigen de navigatie en zorgen voor een hoge mate aan gebruiksvriendelijkheid van een website. Cookies helpen ons ook bij de identificatie van bijzonder populaire domeinen van ons internetaanbod. Zo kunnen wij de inhoud van onze internetpagina's precies op uw behoeften afstemmen en daardoor ons aanbod voor u verbeteren. Cookies kunnen worden gebruikt om te bepalen of uw computer al met onze websites gecommuniceerd heeft. Deze cookies kunnen uw computer identificeren, maar niet in verband brengen met een persoon.
Natuurlijk kunnen wij onze website ook zonder cookies aanbieden. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen ""geen cookies aanvaarden"" te selecteren. Voor meer informatie daarover raadpleegt u de handleiding van uw browser. In uw systeemmap kunt u bovendien het opgeslagen www.omniplus.com op elk moment verwijderen. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dat de werking van onze websites negatief beïnvloeden.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u indien nodig hierover vragen te stellen. De deelname aan dergelijke acties is uiteraard vrijwillig. Als u hier niet mee akkoord bent, kunt u dat ons op elk moment per post laten weten, zodat wij de gegevens overeenkomstig kunnen blokkeren. Meer informatie vindt u op de respectieve lokale website.

Beveiliging

EvoBus Nederland B.V. neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door ons beheerde gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Informatierecht

Op aanvraag deelt EvoBus Nederland B.V. u per omgaande schriftelijk overeenkomstig de geldende wetgeving mee of en welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Als wij ondanks onze inspanningen voor het opslaan van correcte en actuele gegevens toch foutieve informatie hebben opgeslagen, zullen wij deze op uw aanvraag corrigeren. Meer informatie vindt u op de respectieve lokale website. Als u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die met zijn team ook in geval van informatievragen, voorstellen of klachten ter beschikking staat.

Gemachtigde voor gegevensbescherming

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart