Sīkdatņu norādījumi

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgus programmatūras rīkus, piemēram, tīmekļa/DOM krātuvi vai vietējos koplietotos objektus (tā dēvētās "Flash sīkdatnes”) (kopā sauktas "sīkdatnes”). Tālāk sniegta plašāka informācija par sīkdatņu darbības principu, lietošanu un lietošanas mērķiem. Papildu informāciju par rīkošanos ar personas datiem, tostarp tiem, kas ietverti sīkdatnēs, skatiet mūsu datu aizsardzības norādījumos (it īpaši 3., 4. un 5. nodaļā).  

Datu aizsardzības norādījumi

1. Sīkdatņu darbības princips un lietojums

a. Sīkdatnes ir mazas datnes, ko jūsu apmeklētā tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā, piezīmjdatorā vai mobilajā ierīcē. Šīs datnes tiek lietotas, lai, piemēram, noteiktu, vai jūsu ierīcē jau iepriekš ir izveidots savienojums ar mūsu tīmekļa vietnēm, ņemtu vērā jūsu vēlamo valodu vai citus iestatījumus, piedāvātu noteiktas funkcijas (piemēram, tiešsaistes veikalu, automobiļa konfigurācijas rīku) vai noteiktu jūsu intereses, ņemot vērā to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatnes var ietvert arī personas datus.

b. Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietnes, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai – izņemot Google marketinga izstrādājumu sīkdatnes. Google mārketinga izstrādājumu (piemēram, Google Search Ads, Google Display & Video 360) sīkdatnes tiek lietotas tikai tad, ja esat tam piekritis.

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietnes arī tad, ja, tās lietojot, tomēr nepiekrītat sīkdatņu lietošanai. T. i., jūs varat noraidīt sīkdatņu lietošanu un tās jebkurā laikā izdzēst, veicot attiecīgos iestatījumus savā ierīcē. Rīkojieties šādi:

I. Vairums pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai automātiski pieņemtu sīkdatnes, taču šo iestatījumu lielākoties var mainīt. Jau esošās sīkdatnes jūs jebkurā laikā varat izdzēst. Lai uzzinātu, kā to izdarīt jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā vai ierīcē, skatiet ražotāja instrukciju.

II. Tīmekļa/DOM krātuves saturu jūs jebkurā laikā varat izdzēst. Lai uzzinātu, kā to izdarīt jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā vai ierīcē, skatiet ražotāja instrukciju.

III. Informāciju par vietējo koplietoto objektu atspējošanu un dzēšanu skatiet šajā saitē:

informācija par vietējiem koplietotajiem objektiem

IV. Gluži kā sīkdatņu lietošana, tā arī to noraidīšanas un dzēšanas procedūra ir atkarīga no izmantotās ierīces un pārlūkprogrammas. Tas nozīmē, ka sīkdatnes jānoraida un/vai jādzēš katrā izmantotajā ierīcē un katrā pārlūkprogrammā atsevišķi.

c. Ja noraidāt sīkdatņu lietošanu vai tās dzēšat, atsevišķas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas, iespējams, ir pieejamas ierobežotā apjomā vai nav pieejamas vispār.

d. Mēs iedalām sīkdatnes šādās kategorijās:

I. Obligāti nepieciešamās sīkdatnes (1. veids)
Šīs sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt noteiktu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, automobiļa konfigurācijas rīku.

II. Funkcionālās sīkdatnes (2. veids)
Šīs sīkdatnes atvieglo tīmekļa vietņu lietošanu un uzlabo to funkcijas. Funkcionālajās sīkdatnēs tiek saglabāti, piemēram, valodas iestatījumi.

III. Veiktspējas sīkdatnes (3. veids)
Šajās sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietnes. Izmantojot šīs sīkdatnes, varam noteikt, kuras mūsu internetā pieejamā piedāvājuma sadaļas ir īpaši pieprasītas, un tādējādi uzlabot to piedāvājumu (tā dēvētā izsekošana). Plašāku informāciju skatiet mūsu datu aizsardzības norādījumu 5. nodaļā.

IV. Trešo pušu sīkdatnes (4. veids)
Šīs sīkdatnes saglabā trešās puses, piemēram, sociālie tīkli – Facebook, Twitter, Google+ –, kuru piedāvāto saturu varat integrēt, izmantojot mūsu tīmekļa vietnēs piedāvātos sociālo tīklu spraudņus, un mērķauditorijas atlases un atkārtotā mārketinga tehnoloģiju piedāvātāji, ar kuru palīdzību varam precīzāk pieskaņot mūsu tiešsaistes mārketinga darbības jūsu vajadzībām un interesēm. Plašāku informāciju skatiet mūsu datu aizsardzības norādījumu 4. vai 5. nodaļā.

Datu aizsardzības norādījumi

Mūsu tīmekļa vietnē tiek lietotas tālāk norādītās sīkdatnes:

Cookie Name Apraksts Sīkdatnes tips
PHPSESSID Šī sīkdatne tiek ierakstīta, atverot kontakta formulāru, lai veiktu lietotāja formulāra datu pagaidu saglabāšanu. Noteikti nepieciešamā sīkdatne (1. tips)
OMNIplus_Homologation Šī sīkdatne tiek saglabāta, apmeklējot lapu "Datu apstiprināšanas formulārs", un tā saglabā sesijas atslēgu. Tā ir nepieciešama, lai lietotāja ievadītie dati formulāra soļu laikā netiktu pazaudēti. Noteikti nepieciešamā sīkdatne (1. tips)
JSESSIONID
oam.Flash.RENDERMAP.TOKEN
Šīs sīkdatnes tiek saglabātas, apmeklējot lapu "Darbības datu pasūtīšana tiešsaistē", un tās saglabā sesijas atslēgu. Šīs atslēgas ir nepieciešamas, lai lietotāja ievadītie dati formulāra soļu laikā netiktu pazaudēti. Noteikti nepieciešamā sīkdatne (1. tips)
qwprojaaekktor_volume Lai attēlotu video, Daimler izmanto bezmaksas video atskaņotāju "Projekktor". Video atskaņotājam ir nepieciešama šī sīkdatne, lai saglabātu lietotāja iestatīto skaļumu. Funkcionālā sīkdatne (2. tips)
_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
Šīs sīkdatnes izmanto atvērtā koda programmatūra Piwik, lai veiktu apmeklētāja piekļuves reižu analīzi. Veiktspējas sīkdatne (3. tips)
piwik_ignore Ja apmeklētājs nevēlas, lai Piwik veic viņa apmeklējuma statisko analīzi, tiek iestatīta šī sīkdatne. Veiktspējas sīkdatne (3. tips)
PREF
NID
SNID
khcookie
Šīs sīkdatnes tiek saglabātas, līdzko lietotājs apmeklē "Tiešsaistes servisu sarakstu", un šajā lapā tiek attēlota Google Maps karte. Šīs sīkdatnes saglabā tieši Google un tās nekādi neizmanto Daimler. Trešo personu sīkdatne (4. tips)
id
PREF
NID
SNID
_drt_
GAPS
OGPC
_ga
Šīs sīkdatnes tiek saglabātas, tiklīdz lietotājs atver OMNIplus lapu, izmantojot Google Adwords reklāmu. Šīs sīkdatnes saglabā tieši Google un tās nekādi neizmanto Daimler. Trešo personu sīkdatne (4. tips)

2. Lietošanas datu analīze ("izsekošana”) un informācija, pamatojoties uz lietošanu ("mērķauditorijas atlase un atkārtotais mārketings”)

a. Mēs vēlamies savu tīmekļa vietņu saturu pēc iespējas vairāk pielāgot jūsu interesēm, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu jums. Lai noteiktu lietošanas preferences un īpaši populāras tīmekļa vietņu sadaļas, mēs izmantojam tālāk norādītās tā dēvētās izsekošanas tehnoloģijas. Matomo Web Analytics.  

b. Tiesisku iemeslu dēļ izsekošanas, mērķauditorijas atlases un atkārtotā mārketinga tehnoloģijas daļēji tiek lietotas tikai tad, ja esat tam nepārprotami piekrituši (tā dēvētā "opt-in” (piekrišana) – skatiet 5.2. nodaļu); citos gadījumos varat pēc vēlēšanās nepiekrist šādu tehnoloģiju lietošanai (tā dēvētā "opt-out” (nepiekrišana)).

Citu nodrošinātāju piedāvāto tehnoloģiju lietošana – "opt-out” (nepiekrišana)

Opt-Out sīkdatnes iestatīšana