Bremsesadler.

Originale bremsesadler - maksimum krav til sikkerhed, pålidelighed og rentabilitet.

Oversigt over de vigtigste fakta

  • Ingen renoverede eller reparerede bremsekalibre
  • Du får altid nye dele
  • Tilpasset til Mercedes-Benz eller Setra busser
  • Lang levetid giver bedre lønsomhed

Nødsituationer er sjældne. Alligevel vurderes bremsesadlernes perfekte funktion netop i forhold til dem. At bremserne er pålidelige og har en stor ydeevne sikrer både chauffør, passager og bus plus de øvrige trafikanter.

Kun helt sikker er sikkert. Et faktum, som genanvendte eller reparerede bremsesadler ikke kan leve op til, da deres kvalitet, funktion og materiale er mangelfuldt. Det er grunden til, at du aldrig vil støde på bremsesadler i gennemtestet OMNIplus kvalitet, der er blevet genanvendt. Ingen kan med sikkerhed afgøre, hvilke belastninger de brugte bremsesadler har været udsat for, eller hvilke ubemærkede mangler de skjuler, som sidenhen kan medføre markante funktionsforstyrrelser, når det virkelig gælder.   

Vores anbefaling: Originale bremsesadler

Vores topmoderne anlæg sørger for, at bremsesadlerne præcis monteres og sikrer på den måde, at alle krav til serieproduktionen overholdes samt at de snævre grænser, der udstikkes for tolerancerne ved fremstillingsprocessen, respekteres. Afviger kun en enkelt værdi fra vores strenge normforskrifter, frasorterer vi hele bremsesadlen omgående, vi finder straks frem til årsagen for afvigelsen og eliminerer fejlen  med det samme. Vores originale bremsesadler i gennemtestet OMNIplus kvalitet opfylder samtlige sikkerheds- og kvalitetskrav, der er forudsætningen for en sikker, pålidelig og varig drift.

Dine samlede produktfordele:

  • Ved normal drift klarer vores originale bremsesadler mindst en million kørte kilometer  
  • Kun vores originale bremsesadler lever op til de krav, vi stiller til kvalitet og sikkerhed. Derfor anvender vi aldrig genanvendte eller reparerede bremsesadler
  • Vi overholder alle de strenge krav, som udviklingsafdelingen stiller til serieproduktionen 
  • Vi kontrollerer løbende delenes kvalitet under fremstillingsprocessen

Rentabilitet

Det betaler sig at være økonomisk

De originale bremsesadler i gennemtestet OMNIplus kvalitet indfrier de største forventninger til sikkerhed, pålidelighed og rentabilitet.  Bremsesadlerne udvikles specielt til Mercedes-Benz og Setra busser og er designet til en tilsvarende levetid.

Ved normal drift klarer vores originale bremsesadler mindst en million kørte kilometer. Det sparer penge til værkstedsbesøg og reservedele. Og det beviser, at det kan betale sig at bruge vores originale reservedele i gennemtestet OMNIplus kvalitet, der udmærker sig med deres høje materiale- og forarbejdningskvalitet. Mere og mere for hver dag, der går.

 

Kompetence

Kompetence og fremskridt

Vores originale bremsesadler i gennemtestet OMNIplus kvalitet fremstilles i henhold til de strenge krav, som vores udviklingsafdeling stiller til serieproduktionen. Bremsesadlen, der er den centrale komponent i det specialudviklede bremsesystem, er optimalt afstemt til de øvrige komponenter og arbejder perfekt sammen med det øvrige system. For kun en  bremsesaddel, der lever op til samtlige kvalitets- og sikkerhedskrav, kan udføre sin opgave korrekt i det lange løb. Samtidig arbejder vi løbende på at videreudvikle vores bremsesadler i gennemtestet OMNIplus kvalitet - for endnu større sikkerhed og endnu større pålidelighed.

 

Sikkerhed

Sikkerhed først

Derfor fornyer vi ikke brugte bremsesadler. Ingen kan garantere, at en brugt bremsesaddel ikke har skjulte fejl og mangler, der kan føre til et pludseligt tab af bremseevne eller endda et totalt svigt af bremsesystemet, når det virkelig gælder.

For at undgå tungtvejende følger, anbefaler vi derfor udelukkende at anvende originale bremsesadler i gennemtestet OMNIplus kvalitet ved reparationer og serviceeftersyn. Kun vores originale bremsesadler tilbyder den sikkerhed og kvalitet, der garanterer dig en sikker og pålidelig drift.

 

Pålidelighed

Løbende kvalitetskontroller sikrer en høj pålidelighed

Før en original bremsesaddel i gennemtestet OMNIplus kvalitet får lov til at blive monteret på en bus, skal den bevise sin pålidelighed: Ved løbende at blive kontrolleret under produktionen. Og ved en afsluttende test, der kontrollerer delens ydelses- og funktionsevne. Gang på gang sætter vi nye standarder med vores langvarige og hårde tests. Med vores innovative tankegang, vores maksimale materiale- og forarbejdningskvalitet og med de fordele, det giver dig: Produkter med en høj kvalitet, en lang levetid og en høj grad af pålidelighed. Med produkter, som du kan stole på i enhver situation.