OMNIplus Uptime -
Thinks ahead.
Keeps you on the road.

Inteligentní propojení vozidla,
servisu a vašeho podniku do jedné sítě.

Prohlédněte si film
Tak funguje služba OMNIplus Uptime.

OMNIplus Uptime - inovace pro vaše autobusy Mercedes-Benz a Setra.

Předvídavý servis zapojený do sítě.

  • Transparentní údaje o stavu vozidel vašeho celého vozového parku Mercedes-Benz a Setra v reálném čase.
  • Osobní péče vašeho servisního střediska OMNIplus.
  • Okamžité poskytnutí informací a jasná doporučení, jak jednat, v případě identifikované potřeby opravy či údržby.
  • Optimalizované možnosti plánování a efektivita vašeho pobytu v dílně.
  • Zvýšená pohotovost vozidel, a tím i pokles vašich celkových nákladů pro všechny autobusy prostřednictvím služby Bus Data Center.
Péče o zákazníky v reálném čase
Transparentní přehled o nastávajících údržbářských opatřeních.

Transparentní přehled o nastávajících údržbářských opatřeních.

OMNIplus Uptime měří tep vašeho autobusu.

OMNIplus Uptime nepřetržitě kontroluje údaje o vozidlu. Tyto hodnoty se plně automaticky přenášejí prostřednictvím služby Bus Data Center do inteligentního systému serverů, a tam se analyzují. Na základě těchto údajů se podle stupně naléhavosti vytváří doporučení k dalšímu postupu.

Prostřednictvím systému OMNIplus Uptime Cockpit tak obdržíte veškerá doporučení k dalšímu postupu, a tím také přehled o stavu vašich autobusů Mercedes-Benz a Setra.

Menší kroky údržby si tak můžete provést sami. Předejdete tak opotřebení a zamezíte zbytečným pobytům autobusu v dílně.

Pobyty v dílně lze efektivně plánovat
Workshop

Proaktivní řízení oprav a údržby

Díky službě OMNIplus Uptime jsou pobyty v dílně lépe plánované a efektivnější.

Jakmile nastane potřeba údržby nebo opravy, doporučí vám služba OMNIplus Uptime včas navštívit dílnu. Díky tomuto důležitému náskoku můžete veškeré potřebné práce spojit do jednoho termínu.

OMNIplus Uptime zprostředkuje údržbu či opravu ve vašem oblíbeném servisním středisku. Dílna je maximálně vybavena tak, aby se váš autobus dostal opět co nejrychleji na silnici.

I když nikdy nelze zcela vyloučit výpadky – systém OMNIplus Uptime pomáhá zamezit neplánovaným pobytům v dílně.

Možnost optimálního plánování a pohotovosti vozidla
24h Service

Zabraňte odstavení vozidla.

Služba OMNIplus Uptime se postará o možnost optimálního plánování a pohotovosti vozidla.

Ještě před výskytem závady vozidla vás neprodleně informuje služba OMNIplus 24h SERVICE. Společně s vámi zorganizuje služba 24h SERVICE okamžitě řešení, včetně vyhledání nejbližšího servisního střediska.

Díky okamžitým informacím a vyřizování v reálném čase vám OMNIplus Uptime nabízí možnost optimálního plánování a maximální možnost pohotovost vašich vozidel.

OMNIplus Uptime – předvídavý, propojený do sítě a inteligentní.

Pro váš autobus. Pro vás. Pro vaše podnikání.

Služba OMNIplus Uptime je nyní k dispozici. Potřebujete-li přesnější informace, obraťte se prosím na naše prodejce.